31 jan 2022

Dien een deelsessie in voor Jeugd in Onderzoek 2022

 

Bent u betrokken bij onderzoek in de onderwijs- of jeugdsector en wilt u (tussentijdse) resultaten delen met onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden? Lever dan een bijdrage aan Jeugd in Onderzoek op 22 september 2022. Dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. De deadline voor het indienen van deelsessies is 4 april 2022.

Ontmoeten, verbinden van kennis en interactie

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.

Mentaal welbevinden en veerkracht is het centrale thema van 2022. Daarnaast staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Wat werkt voor wie en waarom?
  • Hoe versterken we preventie en wat levert het op?
  • Hoe werken we beter samen?

Meer informatie over de thema’s vindt u op de website.

Een deelsessie indienen voor Jeugd in Onderzoek

Indienen kan via het formulier op de website. Hier vindt u ook de voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen. In mei 2022 hoort u of de congrescommissie uw bijdrage heeft geselecteerd. Aanmelden als bezoeker is mogelijk vanaf medio mei.

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door het NJi, NRO, TNO, NCJ, Kenniscentrum KJP en Kenniscentrum LVB en ZonMw