Jeugd in Onderzoek

dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij
onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

Jeugd in Onderzoek 2024

Donderdag 26 september 2024 vindt de nieuwe editie van Jeugd in Onderzoek plaats in het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Het indienen van deelsessies is niet meer mogelijk. Begin mei opent de inschrijving voor het evenement.

Programma begin mei bekend

Er zijn heel veel sessies ingediend voor Jeugd in Onderzoek 2024! De programmacommissie werkt momenteel aan het samenstellen van een mooi programma. Het programma wordt begin mei bekend gemaakt. Houd de website en onze kanalen in de gaten voor meer informatie.

Bestaanszekerheid voor elk gezin: een collectieve opgave 

Genoeg inkomen, een betaalbaar huis, gezond en betaalbaar eten, kansen op de arbeidsmarkt en toegang tot onderwijs en zorg. Bestaanszekerheid geeft gezinnen meer grip en vergroot de kans op gezond en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. Dit is geen individuele verantwoordelijkheid, maar een collectieve opgave. Dit vraagt om focus op beschermende factoren voor gezinnen, zoals sociale binding, erkenning, waardering en schoolmotivatie. 

Tijdens Jeugd in Onderzoek brengen we bestaande en nieuwe kennis over het thema ‘bestaanszekerheid’ bij elkaar. Wat weten we al over de impact van bestaanszekerheid op het opvoeden en opgroeien in een gezin? Hoe kunnen opvoed- en jeugdhulp, onderwijs en jeugdgezondheidszorg bijdragen aan de collectieve opgave en gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen zo kansrijk mogelijk op te laten groeien? Hoe kunnen we de beschermende factoren vergroten en samen met jongeren en gezinnen tot oplossingen komen? 

Lees meer over het jaarthema en de vaste thema’s van Jeugd in Onderzoek.

 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief en/of volg Jeugd in Onderzoek op LinkedIn.

DOEL

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

VOOR WIE

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.