Jeugd in Onderzoek

dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij
onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

Editie 2022: Mentaal welbevinden en veerkracht

Jeugd in Onderzoek vond dit jaar plaats op 22 september. Deze editie stond het thema Mentaal welbevinden en veerkracht centraal. We lieten ons inspireren door de keynote van Marloes Kleinjan en Femke Kaulingfreks. En keken naar een panelgesprek onder leiding van dagvoorzitters Merel van Dorp en Lina Boukhoubza. In de middag stelden de deelnemers hun eigen programma samen. Meer informatie over de accreditatie vind je hier.

Het evenement vond plaats in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.

Het is helaas niet meer mogelijk je aan te melden voor Jeugd in Onderzoek. 

Sprekers

DOEL

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

VOOR WIE

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.