Jeugd in Onderzoek

Dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij
onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

Over

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die wil weten wat werkt in de onderwijs- en jeugdsector en zich verder wil ontwikkelen als professional.

Nieuw thema in 2021

Gelijke kansen

Laatste nieuws

Jeugd in Onderzoek 2021 was een succes!

Keynote sprekers

Jeugd in onderzoek

Doel

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Voor wie

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Accreditaties

Toegekende accreditaties: SKJ, Sociale Geneeskunde (AbSg) en NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
Voor de volgende organisaties is accreditatie aangevraagd: SKJ, FGzPt Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist, Sociale Geneeskunde (AbSg), Verpleegkundig Specialisten Register en NVvp Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Registerplein.

Initiatiefnemers