Jeugd in Onderzoek

dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij
onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

 

*** Dien uiterlijk 4 april 2022 een deelsessie in! ***

 

Save the date! Jeugd in Onderzoek 22 september 2022
Ben jij er óók bij op 22 september 2022? Zet de datum alvast in je agenda! Thema dit jaar is ‘Mentaal welbevinden en veerkracht’. Vanaf medio mei opent de inschrijving. Op dit moment werken we aan een inhoudelijk mooi én interactief programma. Ook is het mogelijk om tot uiterlijk 4 april 2022 een voorstel voor een deelsessie in te dienen.

Deel je (tussentijdse)resultaten op Jeugd in Onderzoek
Ben je betrokken bij onderzoek in de onderwijs- of jeugdsector en wil je (tussentijdse) resultaten delen met onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers? We nodigen je van harte uit om uiterlijk 4 april 2022 een deelsessie in te dienen voor Jeugd in Onderzoek. De ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector!

Een deelsessie indienen kan via de pagina indienen deelsessie. Hier lees je ook wat de mogelijkheden zijn en waar een deelsessie aan moet voldoen. Meer informatie over het thema en de andere jaarlijks terugkerende onderwerpen vind je op de thema’s.

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats in 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch. Uiteraard houden we rekening met geldende coronamaatregelen.

DOEL

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

VOOR WIE

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Initiatiefnemers