Jeugd in Onderzoek

dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij
onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

Zien we elkaar in 2023?

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Al 19 jaar organiseert Jeugd in Onderzoek 1 keer per jaar een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.

We maken in november de datum en het nieuwe thema voor 2023 bekend. Kort daarna zetten we de inschrijving voor de deelsessies open via deze website.

DOEL

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

VOOR WIE

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.