• Jeugd in Onderzoek
  Jeugd in Onderzoek

  Dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders in de jeugdsector.

   

 • 'Weten, leren en doen wat werkt'
  'Weten, leren en doen wat werkt'

  Jeugd in Onderzoek staat in het teken van: Weten, leren en doen wat werkt. In 2019 treedt de Rijksuniversiteit Groningen, in de persoon van hoogleraar Sociale geneeskunde Menno Reijneveld, op als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek.

   

   

   

 • Locatie
  Locatie

  Jeugd in Ondezoek vindt plaats in Hotel Casa Amsterdam. Dit unieke pand wordt beheerd door de Stichting Casa Academica. Het bijzondere is dat het tevens dienstdoet als studententhuis. Dit zorgt voor een inspirerende mix van mensen!

   

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers kwamen op 23 mei bijeen, om elkaar te inspireren door kennis en ervaringen uit te wisselen. Waarom? Om de hulp aan jeugd en ouders nog beter te maken.

 • Ambassadeur van het congres Menno Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde: 'Hier vinden wetenschap en de praktijk elkaar én leren zij van elkaar. Ook is het de perfecte gelegenheid om andere professionals uit de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg te ontmoeten.'
  Lees het interview met Menno Reijneveld

 

 • Keynotespreker Carolina de Weerth, hoogleraar psychobiologie van de vroege ontwikkeling, vertelt over de cruciale eerste 1.000 dagen in een mensenleven. Stress in deze periode kan zorgen voor gedrags- en gezondheidsproblemen later.
  Lees het interview met Carolina de Weerth

 

 • Keynotespreker Bram Orobio de Castro vertelt over de laatste inzichten in de aanpak van gedragsproblemen. 'Het gaat niet om goede bedoelingen, maar om wat werkt in de praktijk.'
  Lees het interview met Bram Orobio de Castro

Thema's

Kennisuitwisseling en onderling netwerken staan centraal tijdens Jeugd in Onderzoek. Traditiegetrouw herkent u drie thema's in het programma:

 • Wat werkt voor wie en waarom

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van cliënten, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook spelen anderen factoren een steeds belangrijkere rol, zoals kosteneffectiviteit, alliantie en werkzame elementen.

 • De kracht van preventie in het sociale domein

Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die 'evidence' in nieuwe of herziene richtlijnen voor de JGZ is daarbij van belang.

 • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do's en don'ts van een optimale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp?

Jaarlijks wisselend thema
Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dat thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald:

 • Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien

We weten dat kinderen en jongeren tegenwoordig geregeld stress ervaren. Bijvoorbeeld door school of te veel prikkels via sociale media. Juist bij de jeugd kan stress nadelige effecten hebben, omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Ook ouders ervaren regelmatig stress bij het opvoeden. Er is nog niet voldoende onderzocht op welke schaal kinderen, jongeren en ouders stress ervaren, waardoor stress wordt veroorzaakt, om wat voor type stress het gaat en of de stress werkelijk negatieve effecten heeft. Ook is nog onvoldoende bekend over manieren waarop bij de opvoeding en in het onderwijs en de hulpverlening kan worden omgegaan met stress van kinderen en jongeren. Deze vragen maken ook deel uit van de Kennisagenda Jeugd.

Wilt u een indruk krijgen van wat Jeugd in Onderzoek u te bieden heeft? Bekijk dan het verslag van dit jaar.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Accreditatie

Toegekende accreditatie voor Jeugd in Onderzoek 2019

 • Nascholing Kindergeneeskunde (Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde): 5 punten
 • Nascholing Maatschappij en gezondheid (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde): 5 punten
 • Nascholing Psychiatrie (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie): 5 punten
 • Scholing verpleegkundig specialisten (Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register): 6 punten
 • Scholing GGZ (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 6 punten
 • Scholing Jeugdverpleegkunde (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 6 punten
 • Scholing Kinderverpleegkunde (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 6 punten
 • Scholing SPV (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 6 punten
 • Specialismen Gezondheidspsycholoog (Accreditatiebureau FGzPT): 2 punten

 

Accreditatie is aangevraagd bij

 • Orthopedagogen - NVO
 • Kinder- en jeugdpsychologen - NIP K&J

Initiatiefnemers

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, TNO en ZonMw.

 

Vragen?

Stel uw vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

logo zonmw

njg

nro

tno logo klein

logo jio nieuw

.