19 jaar Jeugd in Onderzoek
Van 2005 tot en met 2008 was de naam ‘Jeugdzorg in onderzoek’. De bijeenkomst was specifiek gericht op de geïndiceerde jeugdzorg. Daarna is de doelgroep in 2 stappen verder uitgebreid naar ook jeugdgezondheidszorg, jeugdmaatschappelijk werk en opvoedsteunpunten, de lvb-sector en het onderwijs. De bijeenkomst bestreek daarmee de gehele jeugdsector en kreeg in 2009 de naam ‘Jeugd in Onderzoek’. De gehele jeugdsector is ook zichtbaar in de partners die gezamenlijk Jeugd in Onderzoek organiseren: NJi, NCJ, NRO, TNO, ZonMw, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Landelijk Kenniscentrum LVB, Pharos en Trimbos-instituut.

Bekijk hieronder de verslagen van de voorgaande edities.

Eerdere edities

Opgroeien en ondersteunen in de digitale wereld

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2023 naar het verslag.

Mentaal welbevinden en veerkracht

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2022 naar het verslag.

Gelijke kansen

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2021 naar het verslag.

Foto spreker - Verslag 2019

Effect van stress bij kinderen

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2019 naar het verslag.

Weten, leren en doen wat werkt

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2018 naar het verslag.

Foto spreker - Verslag 2017

Werken met het beste bewijs

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2017 naar het verslag.

Foto spreker - Verslag 2016

Van preventie tot jeugdhulp

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2016 naar het verslag.

Weten én doen wat werkt

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2015 naar het verslag.

Thema’s oudere edities

2014 – Wat werkt voor de jeugd?

2013 – De beoogde versterkte positie van ouders/kind in de transitie en transformatie van het jeugdstelsel

2012 – De verbinding tussen praktijk, onderzoek en beleid

2011 – Implementatie

2010 – Diversiteit in de jeugdsector: van diversiteit in interventies en professioneel handelen tot diversiteit in doelgroepen

2009 – De kracht van preventie in de jeugdketen

2008 – Effectief samenwerken voor jeugd en gezin

2007 – De professionaliteit van de hulpverlener (één van de algemeen werkzame factoren)

2006 – Algemeen werkzame factoren die ongeacht de problematiek en de gegeven interventie de zorg altijd effectiever laten zijn

2005 – Effectiviteit van de jeugdzorg in het algemeen