Ben je betrokken bij onderzoek in de onderwijs- of jeugdsector en wil je (tussentijdse) resultaten delen met onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden on de onderwijs- en jeugdsector? Dien dan een deelsessie in. Dat is mogelijk tot en met maandag 4 april 2022. Lees onderstaande informatie eerst goed door. Indien van een deelsessie kan via de knop onder aan deze pagina.

Welke werkvorm past het beste bij jouw deelsessie?
Bedenk welke werkvorm het beste past bij jouw deelsessie. Bij het aanmelden kan je een eerste en een tweede keuze aangeven. Meer informatie over de werkvormen en een toelichting daarop vind je in het document toelichting werkvormen en selectie.

Op welke thema’s kan ik indienen?
In 2022 is het hoofdthema Mentaal welbevinden en veerkracht.
Drie thema’s komen elk jaar in het programma van Jeugd in Onderzoek terug:

  • Wat werkt voor wie en waarom?
  • Hoe versterken we preventie en wat levert het op?
  • Hoe werken we goed samen?

Meer informatie over de thema’s vind je onder thema’s.

Hoe vindt de selectie van de deelsessies plaats?
De commissie Jeugd in Onderzoek beoordeelt alle ingediende voorstellen en maakt een selectie om te komen tot een interessant en gevarieerd programma. Het is een pré als je jouw voorstel samen met iemand uit de praktijk indient, zoals een professional of jongere. Hier wordt rekening mee gehouden bij de selectie.

Digitale toepassingen, inclusief werken en slim gebruik van data hebben een enorme toevlucht genomen in onze maatschappij. Er is grote interesse in kennis over initiatieven op deze gebieden. Deze onderwerpen lopen door alle thema’s van Jeugd in Onderzoek heen. We nodigen je dan ook uit om hier in jouw voorstel extra aandacht aan te besteden.

Wanneer hoor ik of mijn deelsessie geselecteerd is?
Medio mei ontvang je bericht over of jouw voorstel geselecteerd is. Als je bijdrage wordt geselecteerd, betaal je de gebruikelijke inschrijfkosten. Neem je iemand mee voor de sessie, bijvoorbeeld een professional, ouder of jongere die alleen voor deze sessie komt, dan is het mogelijk dat – in overleg met de commissie – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Vragen of meer informatie
Bij vragen kan je contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@zonmw.nl.
Wil je deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf medio mei via deze website.