Gelijke kansen

Wat betekent ‘Gelijke kansen’ voor het onderwijs en de jeugdhulp? Deze vraag staat centraal tijdens het extra thema van deze editie. Daarnaast is er, traditiegetrouw, aandacht voor drie andere thema’s: Wat werkt voor wie en waarom, De kracht van preventie in het sociale domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp.

Meer dan veertig inspirerende deelsessies in de ochtend

De dag begint met meer dan veertig inspirerende deelsessies. Bijvoorbeeld workshops over gelijke kansen in de jeugd- en onderwijssector, lezingen over passend onderwijs en schooluitval,  en verschillende participatiecafé’s, waar deelnemers met elkaar in gesprek kunnen over het betrekken van hun doelgroep.

Na de lunchpauze is het tijd voor het middagprogramma. De dagvoorzitter is Minchenu Maduro (pedagoog, trainer en spreker bij de Speakers Academy). Samen met haar co-host Gerrit Heijkoop, neemt zij iedereen mee tijdens deze eerste digitale editie van Jeugd in Onderzoek.

Gerard Baars en Renée Middelburg over gelijke kansen in het onderwijs en de jeugdhulp

Waarom is gekozen voor gelijke kansen als extra thema van deze editie? ‘Het is een actueel thema dat verbindt. Gelijke kansen speelt op meerdere terreinen en niet alleen in het onderwijs of de jeugdzorg. Je wil dat iedereen toegang heeft tot de beste zorg en het beste onderwijs’, zegt Renée Middelburg (voorzitter van de organisatiecommissie). Gerard Baars (directeur van het NRO) sluit zich daar bij aan. ‘Gelijke kansen speelt in het onderwijs- én jeugddomein. We moeten er integraal naar kijken, zeker omdat we uit onderzoek weten dat die ongelijkheid al heel vroegtijdig optreedt en aanhoudt. Ik hoop dat Jeugd in Onderzoek hieraan kan bijdragen.’

Gwyther Rees: kansengelijkheid in een internationaal vergelijkend perspectief

Gwyther Rees, beleidsadviseur bij Unicef Office of Research – Innocenti, vertelt over recente bevindingen van internationaal vergelijkend onderzoek. ‘De kracht van internationale vergelijking is dat je kan nagaan waar ruimte is voor verbetering. Nederland scoort, over het geheel genomen, goed op het welzijn van kinderen. Alleen op onderwijsgelijkheid scoort Nederland wat minder in vergelijking met andere landen. Deze ongelijkheid zie je vooral terug wanneer je kijkt naar sociaal economische status en migratiestatus. Ook zie je de ongelijkheid terug wanneer je kijkt naar verschillen tussen scholen: de school waar een kind heen gaat, bepaalt in grote mate de prestaties van een kind’. Op de vraag hoe het relatief grote verschil verklaard kan worden tussen het welzijn van kinderen en de onderwijsongelijkheid, antwoordt Rees dat er meerdere aspecten zijn die het welzijn van kinderen bepalen. Onderwijsongelijkheid is slechts één aspect.

Interview met de ambassadeur van Jeugd in Onderzoek: Sabine Severiens

‘Ik was heel blij toen ik gevraagd werd als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek’, zegt Sabine Severiens (hoogleraar onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). Ze vertelt dat het goed aansluit bij haar werk aan de Erasmus Universiteit en haar rol als boegbeeld van de Route Jeugd (een onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda dat al het onderzoek over jeugd bundelt en vragen vanuit de maatschappij over jeugd beantwoordt). Net als voor de Route Jeugd zijn samenwerking en gelijke kansen namelijk ook belangrijke thema’s voor Jeugd in Onderzoek.

Annemiek Harder: wat werkt voor wie, wanneer en waarom in de jeugdzorg? 

Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelt over sleutels tot succes in de jeugdzorg. ‘Iedereen heeft eigen motieven om te doen wat je doet. Dat geldt ook voor jeugdigen en ouders die in aanraking komen met jeugdhulp. Als je als hulpverlener verandering aan wil brengen in hun situatie, dan is het goed om te kijken wat zij belangrijk vinden en vervolgens na te gaan hoe je dat kan gebruiken in de hulpverlening.’ Haar belangrijkste boodschap: ‘wat hulpverleners doen in het contact met ouders en jeugdigen, is een hele belangrijke factor in succesvolle jeugdzorg. Het is cruciaal om daar aandacht voor te hebben.’

Spoken word door Naomi Veldwijk

Het middagprogramma wordt afgesloten door Naomi Veldwijk (spoken word artiest). Kijk en luister naar hoe zij vertelt wat ze vandaag heeft gehoord.

Wil je op de hoogte blijven van Jeugd in Onderzoek? Volg ons opLinkedIn, Twitter en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Interviews door Mérie van der Rijt en Arnoud Bom

Fotografie door Martin de Bouter