Eric Steegers

Gynaecoloog, professor; Erasmus MC; BIG geregistreerd

Biografie

Eric Steegers (1961, 2 kinderen en 5 kleinkinderen) is hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie en afdelingshoofd binnen het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de pathofysiologie van suboptimale embryonale groei en ontwikkeling en de vorming van de placenta in het eerste trimester van de zwangerschap en de consequenties daarvan voor foetale en moederlijke gezondheid tijdens de zwangerschap en daarna.

Dit werk wordt grotendeels uitgevoerd binnen de Generation R studie, een populatieonderzoek in Rotterdam van 10.000 zwangere vrouwen en hun kinderen en Generation R Next, een studie van 3500 vrouwen die preconceptioneel zijn geïncludeerd. Het derde onderzoek waarin dit wordt gedaan is de Rotterdam Predict studie, een ziekenhuis gebaseerd periconceptie cohort studie van 4000 vrouwen, waarbij gedetailleerde embryonale en placentaire ontwikkeling wordt bestudeerd middels driedimensionale echo- en virtual reality technieken.

Nieuwe kennis van dit type onderzoek wordt vertaald in gemeentelijke en landelijke innovatieve preconceptie- en verloskundige zorgprogramma’s ten behoeve van de algemene bevolking. Voorbeelden daarvan zijn het Rotterdamse “Klaar voor een Kind” en “Moeders van Rotterdam” en het landelijke “Healthy Pregnancy for All” programma. Deze programma’s richten zich vooral op kwetsbare groepen vrouwen in achterstandswijken. Daarmee is het thema ‘Sociale Verloskunde’ geïntroduceerd. Bovenstaande initiatieven hebben geresulteerd in meer dan 890 internationale peer-reviewed publicaties, de begeleiding van 91 afgeronde promoties en de uitgave van 17 boeken waarvan vier voor het algemeen publiek.

Keynote

Een gezonde start bij de geboorte vormt het wenkend perspectief voor nieuwe generaties, betoogt Eric Steegers in zijn lezing. Want een gezonde start betekent langer leven in goede gezondheid en welzijn en meer kansen op maatschappelijke participatie. Het is ook het vliegwiel tot het verminderen van de huidige grote verschillen in gezondheid, kansen en bestaanszekerheid van mensen.

Lees meer over de keynote van Eric Steegers: Het wenkend perspectief van een kansrijke start.

Lees het interview met Eric Steegers: ‘Bemoeizorg? Ik noem het liever bekommerzorg’