Terug naar het programma
11:15 - 12:00

Keynote Eric Steegers: Het wenkend perspectief van een kansrijke start

Een gezonde start bij de geboorte vormt het wenkend perspectief voor nieuwe generaties, betoogt Eric Steegers in zijn lezing. Want een gezonde start betekent langer leven in goede gezondheid en welzijn en meer kansen op maatschappelijke participatie. Het is ook het vliegwiel tot het verminderen van de huidige grote verschillen in gezondheid, kansen en bestaanszekerheid van mensen.

Steegers legt uit wat hiervoor nodig is, aan de hand van nieuwe inzichten. In de eerste plaats het inzicht dat gezondheid al wordt bepaald door de gezondheid van de aanstaande ouders voorafgaand aan de zwangerschap, en door de groei en ontwikkeling van het ongeboren kind in de eerste paar weken van de zwangerschap na de bevruchting. De zorg moet dus al beginnen voorafgaand aan de zwangerschap: preconceptiezorg.

Op de tweede plaats is bekend dat groei en ontwikkeling van het ongeboren kind en de baby niet alleen worden beïnvloed door medische en biologische risico’s, maar ook door de sociale omgeving. Armoede blijkt daarop een enorme negatieve impact te hebben. Dat vraagt om sociale verloskunde: de medische zorg rondom een zwangerschap moet worden verbonden met sociaal-maatschappelijke hulpverlening, in verbinding met de JGZ.

Steegers pleit voor een multidisciplinaire, integrale aanpak op maat, om pasgeboren kinderen en toekomstige generaties een kansrijke start te geven. Hij spoort daartoe de hele keten van preconceptie-, antenatale, kraam- en jeugdgezondheidszorg aan tot actie.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 11:15 - 12:00

Sprekers

Eric Steegers

Gynaecoloog, professor; Erasmus MC; BIG geregistreerd