15 jan 2024

Indienen deelsessie nu mogelijk

📣 Vanaf nu is het mogelijk om een deelsessie in te dienen voor Jeugd in Onderzoek dat plaats vindt op 26 september 2024 📣

Ben je betrokken bij onderzoek in de onderwijs- of jeugdsector en wil je (tussentijdse) resultaten delen met onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden? Dien dan nu een deelsessie in! Dat is mogelijk tot en met maandag 1 april 2024.

Thema van deze editie is ‘Bestaanszekerheid voor elk gezin: een collectieve opgave’. Maar ook bijdragen op de gebruikelijk onderwerpen: ‘Wat werkt voor wie en waarom’, Hoe versterken we preventie en wat levert het op’ en ‘Hoe werken we beter samen’ zijn van harte welkom. Samen maken we er een inspirerend programma van!

Dien een deelsessie in