22 dec 2021

Save the date: Jeugd in Onderzoek op 22 september 2022

Op 22 september 2022 ben je van harte welkom om het Jeugd in Onderzoek fysiek te bezoeken. Het thema van deze editie is Mentaal welbevinden en veerkracht. Jeugd in Onderzoek is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren. Noteer hem dus alvast in je agenda!

Jeugd in Onderzoek (JiO) is dé kans om collega’s uit het onderzoek- en jeugdveld te ontmoeten. Naast de inhoudelijke uitwisseling is netwerken ook een heel belangrijk onderdeel van JiO. Dit hebben jullie de afgelopen online-editie helaas gemist. Om deze reden is besloten om er naar te streven in 2022 Jeugd in Onderzoek wél fysiek plaats te laten vinden. Door de oplopende coronabesmettingen en de hier op volgende maatregelen, hebben we besloten dat JiO 2022 niet (zoals eerder gecommuniceerd) in april maar op 22 september 2022 plaats vindt. We gaan er vanuit dan een mooi interactief programma met veel ontmoeting vorm te kunnen geven.

Zet 22 september 2022 alvast in je agenda en hopelijk tot dan!

Deel uw kennis en dien een deelsessie in

Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doe je onderzoek en heb je (tussen)resultaten die je wilt delen? Binnenkort volgt meer informatie over het aanmelden van deelsessies en inschrijving.

Partners Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door:

  • Het NJi (het Nederlands Jeugdinstituut) – actuele kennis over jeugd, vakmanschap en jeugdveld
  • Het NCJ (het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) – innovatie- en kenniscentrum voor jeugdgezondheidszorg
  • TNO – kennisontwikkeling voor de praktische toepassing
  • NRO (het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) – verbetering en vernieuwing van het onderwijs
  • Kenniscentrum LVB – ontwikkelt en deelt kennis voor professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – bundelt kennis over de (ernstige) kinder- en jeugdpsychiatrie en maakt deze toegankelijk
  • ZonMw – stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

We hopen je 22 september te ontmoeten!