Terug naar het programma
14:10 - 15:10

L2.7 Participatief onderzoek

Agency Arrangeren: jongeren als changemakers

School, jongerenwerk en hulpverlening helpen jongeren te functioneren en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om hun doelen te bereiken. Een belangrijk concept daarbij is ‘Agency’. Hoe ondersteunen we jongeren zo dat ze veranderruimte krijgen, richting geven aan hun leven en invloed hebben op wat tegenwerkt? Samen met praktijkpartners en jongeren als mede-onderzoekers en onwikkelaars onderzichten we dit in opdracht van Kenniscentrum Ongelijkheid. We gingen op zoek naar hoe we jongeren ondersteunen om changemakers te zijn. Om ook op meer collectief niveau ruimte te maken voor verandering. Als belangrijke richting in het doorbreken van kansenongelijkheid. In deze lezing delen we enkele van onze bevindingen.

Tijdens deze sessie:

  • krijg je inspiratie over hoe je jongeren ondersteunt bij maatschappelijke verandering en vermindering van ongelijke kansen

Online focusgroepen met jongvolwassenen – meer dan een onderzoeksmethode

Met de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen hebben de GGD’en, in samenwerking met het RIVM en netwerk GOR, in 2022 een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar). Stichting Alexander voerde verdiepend kwalitatief onderzoek uit naar aanleiding van deze resultaten, onder andere met online focusgroepen en diepte-interviews. Een adviesgroep van jongeren heeft meegedacht en geadviseerd tijdens de opzet, uitvoering en de conclusie- en adviesfase. Resultaten van dit onderzoek publiceerden we in juni 2023.

Bijzondere bijvangst van dit onderzoek -nu al- is dat jongvolwassenen de online uitwisseling met leeftijdgenoten zo waardevol vinden, dat zij adviseren om vaker online focusgroepen te organiseren rondom dit thema. In deze lezing gaan we in op wat volgens jongvolwassenen zelf de impact van de coronaperiode is op hun leven en hoe uitwisseling met peers hen helpt om hiermee om te kunnen gaan.

Tijdens deze sessie:

  • ontdek je wat de impact van de coronaperiode is op het leven van jongvolwassenen
  • ontdek je welke maatregelen en interventies jongvolwassenen zelf adviseren aan professionals

MediaMovez: een participatief jeugdonderzoeksproject over mediawijsheid

De digitale mediaomgeving biedt jongeren ongekende mogelijkheden. Er zijn echter ook risico’s die leiden tot nadelige effecten, zoals een verminderd welzijn of inbreuk op privacy. Het Erasmus Movez Lab onderzocht hoe jongeren de voordelen van digitale mediatechnologie optimaal gebruiken en tegelijkertijd de potentiële risico’s tot een minimum beperken. Om dit te doen, is het belangrijk om de jongeren te betrekken in het onderzoeksproces als mede-onderzoekers. Zo krijgen wij inzichten over mediakwesties die aansluiten bij de echte (online)ervaringen van jongeren. Zo heeft het Movez-team met een participatief jeugdonderzoeksproject over mediawijsheid (MediaMovez) samen met jongeren (10 – 14 jaar) hun online wereld ontdekt en verkend.

Tijdens deze sessie:

  • presenteren wij de eerste resultaten van ons participatief jeugdonderzoeksproject
  • leer je over de online wereld van jongeren
  • leer je over participatief onderzoek doen met jongeren

Informatie

  • 21 september 2023
  • 14:10 - 15:10

Sprekers

Esther Rozendaal

Hoogleraar Digitale weerbaarheid en veerkracht, Erasmus Universiteit Rotterdam