Esther Rozendaal

Hoogleraar Digitale weerbaarheid en veerkracht, Erasmus Universiteit Rotterdam

Biografie

Esther Rozendaal is hoogleraar Digitale weerbaarheid en veerkracht aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met haar team houdt ze zich bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom jongeren, digitale media en welzijn. Zij streeft ernaar inzichten te verkrijgen die kinderen en jongeren kunnen helpen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale media bieden, en zich tegelijkertijd te wapenen tegen de risico’s ervan. Daarbij maakt zij gebruik van participatieve onderzoeksmethoden waarbij jongeren actief betrokken worden als co-onderzoekers. Esther is medeoprichter van het Movez Network waarin zij samen met andere partijen (bijv. scholen, maatschappelijke organisaties, ouders) en jongeren samenwerkt aan het empoweren van de volgende generatie tot slimme, gezonde en gelukkige mediagebruikers. Zie: https://movez-network.eu/

Keynote

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waar digitale media een belangrijk deel uitmaken van hun dagelijks leven. Digitale media bieden kinderen en jongeren belangrijke kansen op het gebied van entertainment, educatie, communicatie en identiteitsontwikkeling, maar brengt ook risico’s met zich mee voor bijvoorbeeld hun welzijn en veiligheid. In haar lezing vertelt Esther wat er volgens haar nodig is om kinderen en jongeren te empoweren optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale media bieden, en zich tegelijkertijd te wapenen tegen de risico’s ervan. Ook legt zij uit waarom zij het belangrijk vindt kinderen en jongeren actief te betrekken als co-onderzoekers. Door met kinderen en jongeren samen te onderzoeken hoe digitale media hun leven beïnvloeden, welke kansen en uitdagingen zij ervaren, en wat zij nodig hebben om online mediawijs te zijn, ontstaan inzichten die leerkrachten en andere opvoeders kunnen gebruiken hun media-educatie beter aan te laten sluit bij hun leefwereld en behoeften.

Interview

Lees het interview met Esther Rozendaal