Terug naar het programma
16:00 - 16:45

Keynote Louise Elffers: Onderwijs: de grote (on)gelijkmaker?

In haar lezing onderzoekt Louise Elffers de invloed van opgroeien in bestaansonzekerheid op de kansen van kinderen en jongeren om de vruchten te plukken van ons onderwijs. Ook bespreekt ze op welke wijze onderwijs zelf bijdraagt aan de mogelijkheid om een zeker bestaan op te bouwen.

Elffers laat zien hoe onderwijs fungeert als grote gelijkmaker. Want kinderen krijgen op school de mogelijkheid om hun interesses en talenten te ontplooien, ongeacht hun thuissituatie. Ook kunnen ze in het onderwijs kennis en vaardigheden ontwikkelen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving. Tegelijkertijd fungeert onderwijs evenzeer als grote ongelijkmaker, die verschillen in welvaart en welzijn in onze samenleving produceert en reproduceert. Uiteindelijk komt Elffers uit bij de hamvraag: hoe kan het onderwijs bijdragen aan een zeker bestaan voor iedereen?

Informatie

  • 26 september 2024
  • 16:00 - 16:45

Sprekers