Sabine Severiens

Sabine Severiens

Hoogleraar Onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Biografie

Sabine Severiens is hoogleraar Onderwijskunde (in het bijzonder onderwijs en diversiteit) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het belangrijkste thema in haar werk is onderwijsongelijkheid, waarbij ze zich in het bijzonder richt op lesgeven in divers samengestelde klassen en het versterken van professionele capaciteit op dat terrein. Daarnaast zet ze zich al jaren in voor een nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Zo was ze de afgelopen tien jaar trekker van de Kenniswerkplaats Rotterdams talent (een netwerk waarin samengewerkt wordt aan de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs) en is ze sinds kort boegbeeld van de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda.

Haar masterclass gaat over de professionalisering in het onderwijs en de jeugdhulp op het vlak van gelijke kansen. Tijdens de masterclass vertelt zij welke expertisegebieden voor leraren belangrijk zijn om gelijke kansen te kunnen bieden en brengt ze een gesprek op gang in het publiek over wat het onderwijs en de jeugdhulp van elkaar kunnen leren.

Masterclass Gelijke kansen – Professionalisering in het onderwijs en de jeugdzorghulp

Om gelijke kansen te kunnen bieden aan kinderen en jongeren, is het cruciaal dat leraren zich op verschillende gebieden professionaliseren. Niet alle vormen van professionalisering blijken echter effectief. Bovendien laat nieuw internationaal onderzoek zien dat Nederlandse leraren weinig interesse hebben voor professionalisering op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Wat kunnen we leren van professionalisering in de jeugdhulp? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen het professionaliseren van jeugd- en onderwijsprofessionals? In deze masterclass vertelt Sabine Severiens meer over professionalisering van leraren en brengt ze een gesprek op gang in het publiek over wat het onderwijs en de jeugdhulp van elkaar kunnen leren.

Lees hier het interview met Sabine Severiens