Annemiek Harder

Annemiek Harder

Bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Biografie

Prof.dr. Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Haar missie is om de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen te vergroten. Dit probeert ze te doen door middel van praktijkgericht onderzoek naar werkzame factoren in de hulpverlening en training van professionals. Met het onderzoek probeert ze een antwoord te geven op de vraag: wat werkt, voor wie, wanneer en waarom?

Sleutels tot succes: Wat niet en wel werkt in de jeugdzorg

Wat werkt, voor wie, wanneer en waarom in de jeugdzorg? Op deze vraag zal Annemiek Harder zich richten in haar presentatie. Eén van de sleutels tot succes is een goede samenwerkingsrelatie van hulpverleners met jeugdigen en hun ouders. Wat hulpverleners doen om een goed contact met jeugdigen en ouders op te bouwen is daarbij cruciaal. Hoewel we inmiddels goed weten wat niet of zelfs averechts werkt, zoals straffen en het inzetten van dwang om te komen tot (gedrags)verandering, gebeurt dit toch nog regelmatig. Goede ondersteuning en training van hulpverleners om hun werk goed te kunnen doen, is daarom essentieel, zodat zij het verschil kunnen maken in het leven van jeugdigen en ouders wanneer dat nodig is. Tijdens de presentatie zal Annemiek ook ingaan op recente kennis over werkzame ingrediënten in de hulp aan jeugdigen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing aan de hand van het vorig jaar verschenen boek ‘Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutel tot succes in behandeling en onderwijs’.

Lees hier het interview met Annemiek Harder