Terug naar het programma
09:00 - 17:00

P12 Wat werkt? Kernelementen van scheidingshulp aan kinderen en hun ouders

Kinderen uit gezinnen die een scheiding hebben meegemaakt, zijn oververtegenwoordigd in de jeugdhulp. Met ons onderzoek willen we belangrijke hiaten vullen in de kennis over de methodische effectiviteit van scheidingsinterventies en cruciale kernelementen daarvan. We richten ons op de methodiek Ouderschap Blijft en bouwen voort op eerder onderzoek naar de werkzaamheid hiervan. We gebruiken voor ons onderzoek bestaande en nieuwe data met het instrument voor screening en evaluatie bij scheidingshulp (SRES), procesevaluaties en een SCED design. Samen met praktijkorganisaties werken we aan het verder professionaliseren van methodieken en beroepskrachten en aan het verbeteren van de hulp aan gezinnen na een scheiding.

In onze duo-postersessie presenteren we recente bevindingen over de werkzaamheid van scheidingshulp en nieuw onderzoek naar werkzame kernelementen van scheidingshulp.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:00 - 17:00

Sprekers