Terug naar het programma
14:05 - 15:05

W2.5 Leren en verbeteren van de samenwerking van onderwijs en zorg

Om de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg te versterken, komen in de praktijk verschillende vormen en initiatieven tot stand. Doel is het realiseren van een sterkere en soepelere verbinding tussen onderwijs- en zorgpartners, zodat de schoolloopbaan van kinderen en jongeren niet onnodig onderbroken wordt. RKJ Friesland ondersteunt dat met leer(netwerk)bijeenkomsten voor professionals, zowel rond concrete casuïstiek als casus-overstijgende thema’s en vraagstukken. Een ontwerpgerichte benadering en een systematische reflectiemethodiek blijken uitstekende hulpmiddelen te zijn om wederzijds begrip te bevorderen en inzicht te geven in wat goed werkt en hoe het beter kan. Wat zijn de geleerde lessen, werkzame elementen en concrete praktijkvoorbeelden van samenwerking?

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijs en zorg en de werkzame elementen
  • kun je je eigen ervaringen hieraan spiegelen
  • maak je kennis met de methodiek ‘micro narratieven’
  • krijg je concrete tips voor het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers