Terug naar het programma
14:05 - 15:05

W2.4 Jouw Verhaal Nu Centraal: dilemma’s bij vastgelopen hulpverlening

Een klein, maar groeiend aantal jongeren in de jeugdhulp loopt ernstig vast in hun ontwikkeling door meerdere, blijvende psychische problemen. Ondanks de hulp die ze ontvangen, voelen deze jongeren zich wanhopig en zijn ze het vertrouwen in de hulpverlening kwijt. Hun ouders en hulpverleners voelen zich machteloos.

In ons onderzoek ontwikkelen we een nieuwe werkwijze om vastgelopen behandeltrajecten weer in beweging te krijgen. Daarvoor interviewden we elf jongeren, tien ouders en twaalf behandelaren. Dat leerde ons veel over de positie van jongeren en ouders tijdens een behandeling, over gelijkwaardige samenwerking en over de inzet van ervaringsdeskundigen. De vraag is nu hoe we dit in een werkwijze kunnen vormgeven. In deze sessie kun je meedenken over dilemma’s in de vertaalslag naar de praktijk.

Tijdens de sessie

  • leer je wat vastgelopen hulpverlening is en wat nodig is om daar weer beweging in te krijgen
  • ontdek je op welke manieren het verhaal van jongeren en het gezin een rol kan spelen in het (anders) vormgeven van behandeling
  • denk je na over dilemma’s rond vastgelopen hulpverlening
  • maak je kennis met ontwerpgericht actieonderzoek

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers