Terug naar het programma
14:05 - 15:05

W2.2 Collectief leren in de jeugdzorg: aan de slag met goede voorbeelden

De complexe uitdagingen in de jeugdzorg vragen om collectief leren van ervaring, praktijk en wetenschappelijke kennis. Door vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en bestaande kennis te benutten, werken we aan effectievere jeugdzorg en een beter toekomstperspectief voor jongeren. De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) heeft veel ervaring opgedaan met samen leren.

In deze workshop komen praktijkvoorbeelden aan bod zoals de StroomOp-monitor. Die is gericht op het landelijk leren en verbeteren op basis van zorgdata en ervaringen, en op het werken met thematische leersessies, bijvoorbeeld over domeinoverstijgende samenwerking. We willen je inspireren tot samen leren en reflecteren op je eigen praktijk om zo het leren met jongeren, hun naasten, ervaringsdeskundigen, praktijkprofessionals, organisatievertegenwoordigers en beleidsmakers te versterken.

Tijdens de sessie

  • leer je wat het belang is van collectief leren in de jeugdzorg en in welke verschillende vormen dit kan
  • ontdek je belangrijke randvoorwaarden om tot collectief leren te komen
  • ga je aan de slag met het verbeteren van collectief leren in je eigen praktijk

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers