Terug naar het programma
13:00 - 14:00

W1.7 Samen beslissen met Keuzehulp Jeugdhulp

Kinderen, jongeren en ouders worden op veel plaatsen nog te weinig betrokken bij beslissingen over het inzetten van hulp en ondersteuning. Beslissingen of hulp nodig is, en welke hulp wordt ingezet zijn nog te vaak afhankelijk van welke professional een gezin spreekt en wat in een gesprek aan de orde komt. Hierdoor vinden gezinnen lang niet altijd de hulp die hen het meeste helpt, en wordt over- en onder-behandeld, met grote (maatschappelijke) kosten. Dat het in praktijk moeilijk blijkt samen te beslissen is heel begrijpelijk, want er is een schat aan kennis over effectieve preventie en behandeling, maar deze kennis is moeilijk toegankelijk en moeilijk direct toepasbaar in gesprekken tussen gezin en professional.

Afgelopen jaren hebben wij daarom de Keuzehulp Jeugdhulp ontwikkeld, waarmee kinderen, jongeren, ouders en professionals samen bespreken en kiezen of/welke hulp en ondersteuning passend is. Met de Keuzehulp Jeugdhulp kunnen gezinnen en professionals samen passende en effectieve jeugdhulp kiezen op basis van de meest actuele kennis over Wat Werkt voor Wie uit het ZonMw programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’.

Uit gebruikers- en effectonderzoek blijkt dat de keuzehulp graag gebruikt wordt en gezamenlijke besluitvorming van kinderen, jongeren en ouders met professionals verbetert.

Tijdens de sessie

  • Leer hoe je samen met kinderen, jongeren en ouders kan bespreken of/welke hulp passend is
  • Leer welke hulpvormen bij welke hulpvragen en omstandigheden het beste helpen
  • Leer je wat kinderen, jongeren en ouders graag zien in gezamenlijke besluitvorming

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00

Sprekers