Terug naar het programma
13:15 - 14:10

W1.10 Workshop – Duur van de machtigingen en vrijwillige plaatsingen in de JeugdzorgPlus

Duur van de machtigingen en vrijwillige plaatsingen in de JeugdzorgPlus

Praktikon deed onderzoek naar 2 onderwerpen in de JeugdzorgPlus:

  1. Verklaringen en gevolgen van de toename van het aantal korte machtigingen gesloten jeugdhulp.
    Kinderrechters geven steeds vaker korte machtigingen gesloten jeugdhulp af. Deze worden vaker verlengd, waardoor het verblijf in de JeugdzorgPlus niet korter wordt. Het steeds verlengen van korte machtigingen heeft negatieve gevolgen voor jongeren en de behandeling.

 

  1. De toename van het aantal vrijwillige plaatsingen en de verschillen tussen jongeren met en zonder kinderbeschermingsmaatregel.
    De toename van het aantal vrijwillige plaatsingen kan worden verklaard door de gevolgen van de Jeugdwet: zorg moet zo licht en vrijwillig mogelijk zijn. Een vrijwillige plaatsing kan recht doen aan ouders, maar de ouder-kind relatie kan ook ernstig onder druk komen te staan. Er is niet altijd sprake van échte instemming van ouders.

 

Tijdens deze workshop…

  • … word je meegenomen in de uitkomsten van het onderzoek over JeugdzorgPlus. Hierbij zoom je in op de onderwerpen ‘duur van machtigingen’ en ‘vrijwillige plaatsingen.’
  • … ga je met de andere deelnemers in gesprek over de implicaties voor de praktijk.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers