Terug naar het programma
09:00 - 17:00

P03 Samenwerking tussen twee professionele werelden: adoptie en pleegzorg

Wat doe je als je onbedoeld zwanger bent en niet zelf voor je kind kan zorgen? Ieder jaar overwegen zestig vrouwen om hun kind af te staan. Ongeveer de helft blijft bij dat voornemen. Vervolgens gaan de meeste vrouwen akkoord met adoptie, maar kiest een minderheid voor langdurige pleegzorg. Over het verloop van die pleegplaatsingen is nog weinig bekend. Hoe maken vrouwen deze keuze? Wat zijn de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en professionals?

De afgelopen drie jaar deden we daar onderzoek naar, samen met FIOM, Raad voor de Kinderbescherming, Pactum en Zorgbelang Inclusief. Met de posterpresentatie zoemen we in op de samenwerking tussen twee professionele werelden: die van het afstand doen en die van de pleegzorg. We gaan in op de uitdagingen in deze samenwerking en presenteren een tool om deze twee werelden samen te brengen.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:00 - 17:00

Sprekers