Terug naar het programma
09:00 - 16:30

P2 Poster – Verklarende factoren van een OTS bij gezinnen met een LVB

Kinderen (van ouders) met LBV hebben door multi-problematiek een verhoogd risico op een bedreigde ontwikkeling, waardoor er een grotere kans is dat zij onder toezicht gesteld worden(OTS). Uit de praktijk blijkt dat een OTS in de meeste gezinnen met LVB langer dan 2 jaar duurt. Er is weinig bekend over de factoren die samenhangen met een langdurende OTS. Het doel van dit project is te onderzoeken wat de verandering van veiligheid van de jeugdige is bij afsluiting van de OTS, en welke kind- en ouderkenmerken de duur en een succesvol OTS-traject voorspellen. Bij 140 jeugdigen (0-18 jaar) met een OTS zijn dossiers gecodeerd bij aanvang en afsluiting van de OTS. De veiligheid van de jeugdigen was bij afsluiting van de OTS significant hoger dan bij de aanvang ervan. Kind- en ouderkenmerken zijn gerelateerd aan de duur van de OTS en aan een succesvol traject. Voor zover bekend, is de huidige studie de eerste die heeft onderzocht of kind- en ouderkenmerken samenhangen met een succesvol OTS-traject, specifiek bij gezinnen met LVB.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 09:00 - 16:30

Sprekers