Terug naar het programma
09:30 - 09:45

Opening en welkom door dagvoorzitters

Dagvoorzitter Harmke Bergenhenegouwen werkt als senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij is pedagoog en heeft ruime kennis en ervaring in de praktijk van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Als projectleider van het project ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’ is zij vanuit haar kennisrol bezig met specialistische hulp en het voorkomen van uithuisplaatsing. Ook levert zij een actieve bijdrage aan het versterken van jeugdhulp in gezinsvormen. Harmke is daarnaast expert op het gebied van scheiding en maakt zich sterk voor het welbevinden van kinderen met gescheiden ouders.

Harmke werkt vaak met jongeren en begeleidt deze dag samen met een nog te vinden dagvoorzitter (leeftijd 18-25 jaar). Zo wordt de invalshoek van de jongere in het programma zichtbaar en worden de keynote sprekers ook door de jongere bevraagd.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:30 - 09:45

Sprekers