Terug naar het programma
14:05 - 15:05

N2.3 Goed opgroeien beschermt kinderen tegen een vroege criminele carrière

Hoe kunnen we vroegtijdig ingrijpen om te voorkomen dat jongeren op jonge leeftijd al delicten gaan plegen? We weten dat daar vaak antisociaal gedrag aan voorafgaat. En ook hoe we daar iets aan kunnen doen met verschillende soorten interventies voor diverse leeftijdsfasen. Sommige interventies versterken goed opgroeien voor alle kinderen (universele preventie). Andere interventies maken het mogelijk bij te sturen op signalen van antisociaal gedrag (primaire preventie) of dit te stoppen en om te buigen (secundaire preventie).

De effectiviteit kan versterkt worden door interventies en niveaus van preventie slim te combineren. Hoe kunnen professionals als wijkverpleegkundigen, leerkrachten, politie, buurt en jongerenwerkers, jeugdhulp, leerplicht, (jeugd)reclassering en jeugdbescherming hiervoor hun krachten bundelen?

Tijdens de sessie

  • ga je aan de slag met jouw keuze voor gewenste interventies
  • ontdek je welke keuze andere professionals of ervaringsdeskundigen maken
  • deel je met elkaar wat het vraagt om beschikbare interventies te combineren

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers

Joep Hanrath

Lectoraat Zorg en Veiligheid Hogeschool Utrecht