Terug naar het programma
13:00 - 14:00

N1.2 Multidisciplinair signaleren voor het gezond en kansrijk opvoeden van jonge kinderen

Onderzoek laat zien dat de eerste duizend dagen bepalend zijn voor de rest van het leven.  Tegelijkertijd zijn er op zeer jonge leeftijd bijvoorbeeld al verschillen te zien in het gewicht van de baby en in de taalontwikkeling van de dreumes. Daarom is vroeg signaleren en samenwerken over beroepsgrenzen heen van groot belang.

In ons project hebben we in kaart gebracht wat er bekend is over het in een multidisciplinaire context signaleren van problemen in het opvoeden en kansrijk opgroeien bij kinderen tot 6 jaar. We gaan graag met je in gesprek over onze bevindingen en over de vraag wat professionals in (jeugd)zorg, welzijn en onderwijs/kinderopvang nodig hebben om gezamenlijk te kunnen signaleren en handelen.

Tijdens de sessie

  • gaan we aan de slag met de bevindingen over het signaleren en multidisciplinair samenwerken rond mogelijke kwetsbaarheden
  • gaan we in gesprek over wat professionals daarvoor nodig hebben
  • delen we eigen voorbeelden en praktijkervaringen met het signaleren van problemen en bevorderende factoren bij het jonge kind

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00

Sprekers

Elma Hilbrink

HAN University of Applied Sciences, Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp