Terug naar het programma
15:30 - 16:00

L3.7 Depressie en suïcidepreventie in het onderwijs: de STORM-aanpak

Somberheid komt veel voor bij jongeren en is bij hen een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van suïcidale gedachten, suïcidepogingen en geslaagde suïcides. Hoewel we dit weten, is het moeilijk om de problematiek vroegtijdig te herkennen. In deze sessie maak je kennis met de STORM aanpak: een wetenschappelijk onderbouwde depressie- en suïcidepreventie-aanpak voor jongeren. Hiermee zorgen scholen, hulpverleners en andere netwerkpartners in de regio er samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren eerder worden opgepikt én aangepakt.

Op interactieve wijze komen de vier STORM-interventies aan bod: lessen over mentale gezondheid, gatekeepertrainingen voor mentoren en docenten, vroeg-signalering door de GGD en geïndiceerde preventie middels de vaardigheidstraining Op Volle Kracht voor jongeren met somberheidsklachten. Ook staan we stil bij de aspecten die maken dat deze preventieaanpak werkt.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met de STORM-aanpak
  • ga je aan de slag met oefeningen in het herkennen van signalen van depressie en suïcidaliteit
  • leer je hierover het gesprek met jongeren aan te gaan en écht contact met hen te maken

Terug naar het overzicht van ronde 3

Informatie

  • 26 september 2024
  • 15:30 - 16:00

Sprekers

Zoï Karneris

Orthopedagoog; GGZ Oost Brabant; SKJ geregistreerd