Terug naar het programma
15:30 - 16:00

L3.6 Op welke leeftijd kan gehoorscreening bij pasgeborenen het beste plaatsvinden?

In Nederland vindt gehoorscreening kort na de geboorte plaats, vaak thuis en tegelijk met de hielprikscreening. In deze studie is onderzocht hoe de leeftijd van het kind van invloed is op de uitkomst van de eerste gehoortest. Daarvoor werden de gegevens bekeken van 1,6 kinderen die geboren zijn tussen 2013 en 2022 en door de JGZ gescreend zijn. Wat blijkt is dat gehoorscreening idealiter plaatsvindt tussen dag 6 en 12 na de geboorte. Daarvoor of daarna krijgen meer kinderen onterecht een onvoldoende uitslag die leidt tot een tweede test. De hielprikscreening vindt bij voorkeur op de derde dag na de geboorte plaats. De voor- en nadelen van vroeg screenen voor gehoor- en hielprikscreening moeten daarom goed afgewogen worden om de optimale leeftijd voor gecombineerd screenen te kiezen.

Tijdens de sessie

  • hoor je hoe de leeftijd van de pasgeborene en ook het type screeningsapparaat de uitkomsten van de eerste gehoortest beïnvloeden
  • voeren we een discussie over de keuze voor de optimale leeftijd bij een gecombineerde gehoor- en hielprikscreening
  • bespreken we hoe vervroeging van gecombineerde screening mogelijk gemaakt kan worden

Terug naar het overzicht van ronde 3

Informatie

  • 26 september 2024
  • 15:30 - 16:00

Sprekers