Terug naar het programma
15:35 - 16:30

L3.5 Lezing – Professionaliseren, leren en reflecteren

1. Effectief leren in de jeugdzorgsector: Hoe ziet een “ideale” training eruit?

Professionalisering van jeugdzorgprofessionals is belangrijk! Vaak vindt dit plaats door trainingen. Professionals geven echter aan dat het lastig kan zijn om de nieuwe kennis/ vaardigheden uit trainingen aan te leren en toe te passen in de praktijk. Eén van de redenen hiervoor is dat niet altijd de meest effectieve trainingsstrategieën worden ingezet. In onze studie is, samen met jeugdzorgprofessionals, onderzocht welke trainingsstrategieën onmisbaar zijn in een effectieve training.

 

Tijdens deze lezing…

  • …lichten we aan de hand van een animatiefilm verschillende trainingsstrategieën toe. Dit zijn strategieën, die op basis van de literatuur en volgens professionals effectief zijn in het verwerven en toepassen van kennis/ vaardigheden in de praktijk.
  • …gaan we in op hoe deze strategieën (in co-creatie met professionals) verwerkt worden in een training.

 

2. Werken vanuit verbinding volgens de methodiek Community Support

Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die zich richt op het vergroten van de samenredzaamheid van jeugdigen/ gezinnen en volwassenen. Volgens de methodiek gaat het dan om het versterken van sociale netwerken, zelfredzaamheid en zelfzeggenschap.

 

Tijdens deze lezing…

  • …staan we stil bij de werkzame factoren in het systematisch werken aan het vergroten van samenredzaamheid in de begeleiding van jeugdigen/ gezinnen waarin het werken vanuit verbinding centraal staat.

 

3. Slimme richtlijnmodule: Beslissingsondersteuning voor uniformiteit en kwaliteit jeugdgezondheidszorg

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze dragen bij aan de uniformiteit en kwaliteit van de preventieve zorg voor jeugdigen. Echter, voor JGZ-professionals is het uitdagend de richtlijnen te gebruiken zoals bedoeld. Knelpunten voor goed gebruik zijn o.a. het grote aantal, regelmatige actualisaties en inconsistentie in opbouw. De Slimme richtlijnmodule biedt bij uitstek een oplossing voor deze knelpunten. Het is een data-gedreven beslissingsondersteunend systeem, op basis van informatie uit de JGZ-richtlijnen. De Slimme richtlijnmodule wordt door 10+ JGZ-organisaties gebruikt via hun digitale dossier.

 

Tijdens deze lezing…

  • …zetten we uit hoe beslissingsondersteuning bij kan dragen aan implementatie van richtlijnen.
  • …vertellen we over actuele ontwikkelingen, zoals uitbreiding van het aantal slimme richtlijnen en de inzet van machine-learning.
  • …gaan we met elkaar in gesprek over hoe de hele jeugdsector van deze ontwikkeling kan profiteren.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers