Terug naar het programma
15:30 - 16:00

L3.4 Onzichtbare slachtoffers van schadelijke praktijken

Van schadelijke praktijken is sprake als er geweld of onderdrukking plaatsvindt omdat iemand niet voldoet aan de gedeelde opvattingen of normen van een gemeenschap. Vormen van schadelijke praktijken zijn bijvoorbeeld eergerelateerd geweld, vrijheidsbeperking, huwelijksdwang, achterlating, vrouwelijke genitale verminking of jongensbesnijdenis. Schadelijke praktijken komen voor in allerlei gemeenschappen, maar worden in Nederland lang niet altijd opgemerkt. En als ze wel worden opgemerkt, zijn de problemen vaak al geëscaleerd. Slachtoffers zoeken zelf vaak geen hulp, vanwege schaamte of loyaliteit aan familie of omdat ze bang zijn voor de mogelijke gevolgen. De afgelopen vier jaar zijn 260 anonieme chats van Chat met Fier onderzocht om inzicht te krijgen in de aard en trends van schadelijke praktijken. In de presentatie van de bevindingen ligt de nadruk op de aanleiding van het geweld en de hulpvraag.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met het onderwerp schadelijke praktijken
  • krijg je inzicht in de aanleiding voor schadelijke praktijken binnen gezinnen
  • leer je wanneer en waarom slachtoffers anoniem hulp zoeken

Terug naar het overzicht van ronde 3

Informatie

  • 26 september 2024
  • 15:30 - 16:00

Sprekers