Terug naar het programma
15:35 - 16:30

L3.4 Lezing – Verbinding onderwijs en jeugdhulp

1. Jongerenwerk en het voortgezet onderwijs: partners in versterken schoolcarrières en ontwikkeling van jongeren

Jongerenwerk en VO-scholen werken steeds meer samen om een gezamenlijke, preventieve aanpak te bieden voor het versterken van schoolcarrières en een positieve ontwikkeling van jongeren. De verwachting is dat door een gezamenlijke, preventieve aanpak de verschillende leefwerelden van jongeren (thuis, school en vrije tijd) dichterbij elkaar worden gebracht. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe goed samengewerkt kan worden en wat de samenwerking oplevert. Door middel van kwalitatief onderzoek hebben wij bij 7 samenwerkingspraktijken de randvoorwaarden voor en werkzame elementen van de samenwerking tussen jongerenwerk en VO-scholen geïdentificeerd. Het onderzoek bestond uit verschillende methoden en technieken die de stappen van de grounded theory volgen. Daarnaast hebben we met waarderend actie-onderzoek bij 28 samenwerkingspraktijken de meerwaarde van de samenwerking tussen jongerenwerk en VO-scholen vastgesteld en onderzocht hoe deze samenwerking verder versterkt kan worden.

 

Tijdens deze lezing…

…presenteren we de randvoorwaardes, werkzame elementen en meerwaarde van jongerenwerk in VO-scholen met behulp van twee korte films en situaties uit de praktijk.

 

2. Wat kunnen we leren van onderwijszorgboerderijen om schooluitval terug te dringen

Het aantal ‘thuiszitters’ blijft hoog. Voor sommige van deze leerlingen lijken onderwijszorgarrangementen op zorgboerderijen een uitkomst. Er zijn 50 onderwijszorgboerderijen waar ruim 400 leerlingen een dergelijk arrangement volgen. In 2021 is een onderzoek gestart bij 10 onderwijszorgboerderijen waarbij het programma, de ontwikkeling van leerlingen, werkzame elementen, resultaten en knelpunten in kaart worden gebracht.

 

Tijdens deze lezing…

  • …delen we de ervaringen en eerste resultaten van het onderzoek.
  • …presenteren we hoe verschillende onderwijszorgarrangementen op de boerderij eruit zien, de ontwikkeling van leerlingen op de onderwijszorgboerderij en welke elementen bijdragen aan hun ontwikkeling.
  • …verkennen we hoe onderwijszorgboerderijen preventief ingezet kunnen worden om schooluitval te voorkomen en hoe samenwerking tussen de onderwijszorgboerderijen en het onderwijsveld versterkt kan worden.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers