Terug naar het programma
15:30 - 16:00

L3.1 Toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen: een interne reflectie bij de Raad voor de Kinderbescherming

Door de toeslagenaffaire hebben gedupeerde ouders te maken gehad met ongekend onrecht. Dat had en heeft nog steeds een enorme impact op hun levens. De Belastingdienst heeft bij een grote groep gezinnen onterecht kinderopvangtoeslag teruggevorderd. De schulden die daardoor ontstonden hebben grote gevolgen gehad voor de bestaanszekerheid van deze gezinnen. Bovendien kregen sommige gezinnen te maken met een kinderbeschermingsmaatregel, waaronder uithuisplaatsing. In een aantal gevallen gebeurde dat op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Dat was reden voor een intern reflectieonderzoek waaruit de Raad lessen wil trekken voor de toekomst en de kwaliteit wil verbeteren van het werk met gezinnen met financiële problematiek. Tijdens deze lezing delen we de eerste bevindingen en aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren komen.

Tijdens de sessie

  • neem je kennis van resultaten van het interne reflectie onderzoek van de RvdK
  • ontdek je welke factoren hebben geleid tot de uithuisplaatsingen van kinderen uit deze gezinnen
  • hoor je over de mogelijkheden om financiële problematiek binnen jeugdhulp en jeugdbescherming beter te signaleren

Terug naar het overzicht van ronde 3

Informatie

  • 26 september 2024
  • 15:30 - 16:00

Sprekers