Terug naar het programma
14:05 - 15:05

L2.7 Aandacht voor sekse en gender in onderzoek en hulp

Sekse en gender in jeugdonderzoek. Samen in gesprek!

Om het verschil in ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te verkleinen en iedereen de zorg en ondersteuning te bieden die nodig is, moet zowel in preventie, opvoedondersteuning, jeugdhulp als  onderzoek rekening gehouden worden met biologische, sociaal-culturele en maatschappelijke verschillen. Specifieke aandacht voor de sekse- en genderdimensie in onderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. We bespreken in deze sessie hedendaagse ins- en outs rond sekse en gender en lichten de nieuwste innovaties en ondersteuningstools toe. We brengen inspirerende voorbeelden en laatste inzichten uit onderzoek in de jeugdhulpverlening rond sekse en gender voor het voetlicht.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met nieuwe tools en hulpmiddelen om sekse en gender te integreren in onderzoek en praktijk en worden inspirerende voorbeelden en laatste inzichten uit onderzoek in de jeugdhulpverlening rond sekse en gender uitgelicht
  • word je uitgedaagd over de rol van sekse en gender in gezinnen en onze samenleving na te denken
  • krijg je goede voorbeelden van gendersensitieve zorg

Hoe ondersteun je jongeren uit seksuele en genderminderheden binnen gezinshulp?

Jongeren die behoren tot een seksuele of genderminderheid, bijvoorbeeld omdat ze zich identificeren als biseksueel, lesbisch, homoseksueel, transgender of non-binair, zijn oververtegenwoordigd in de groep uithuisgeplaatste kinderen en mogelijk ook in andere vormen van jeugd- en gezinshulp. Hoewel er nog weinig onderzoek is gedaan naar de wensen en behoeften van deze jongeren, ervaren zij vaak onvoldoende bewustzijn en sensitiviteit voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit bij professionals. Daarom is het belangrijk dat professionals voldoende toegerust zijn om aan de specifieke wensen en behoeften van deze jongeren tegemoet te komen.

In deze sessie presenteren we de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van hulpverleners met het ondersteunen van deze jongeren binnen gezinshulp.

Tijdens de sessie

  • krijg je informatie over de specifieke wensen en behoeften van jongeren uit een seksuele of genderminderheid
  • krijg je inzicht in dilemma’s die binnen gezinshulp kunnen spelen wanneer er vraagstukken rond seksuele oriëntatie of genderidentiteit spelen
  • ontdek je wat professionals nodig hebben om deze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers

Emma Bos

Universitair Medisch Centrum Groningen

Loraine Visscher

Rijksuniversiteit Groningen/Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen