Terug naar het programma
14:05 - 15:05

L2.6 De samenwerking tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp

Vraaggericht, effectief en doelmatig: Naschoolse Dagbehandeling/OZA

Wat is doorslaggevend voor de kwaliteit van NSD 2.0, de nieuwe vorm van naschoolse dagbehandeling voor kinderen van 7 tot 12 jaar, en het aanverwante onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor jongeren van 13 tot 18 jaar? Deze hulpvormen zijn bedoeld om uithuisplaatsing van een kind of jongere te voorkomen of te verkorten. Meestal gaat het om kinderen en jongeren uit gezinnen waarin meerdere problemen de bestaanszekerheid ondermijnen en waarin opvoedingsonmacht tegenover gedragsproblemen de spreekwoordelijke druppel is.
Uit recent onderzoek blijkt dat de drie belangrijkste kwaliteitsaspecten van hulp en zorg zijn: de mate van vraaggerichtheid, de effectiviteit en de doelmatigheid. Wij denken dat we daar in Nijmegen en Deventer een originele en trefzekere invulling aan hebben gegeven.

Tijdens de sessie

  • leer je wat de twee hulpvormen inhouden en hoe bruikbaar ze zijn in jouw gemeente
  • leer je hoe je aan de slag kunt gaan met de kwaliteitscriteria vraaggerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid
  • ontdek je de mogelijkheden en de meerwaarde van samenwerking tussen het onderwijs, welzijnsvoorzieningen en NSD/OZA voor de bestaanszekerheid van gezinnen

Duurzaam krachten bundelen in welzijn, onderwijs en vrije tijd

Kinderen en jongeren bewegen zich op één dag vaak in de verschillende werelden van school, vrije tijd en opvang. Als ze opgroeien in een complexe context, kunnen professionals in die domeinen veel voor hen betekenen. Door samen te werken versterken die professionals hun betekenis. Deze lezing gaat over de bevindingen uit twee projecten die bruggen slaan tussen domeinen en professionals.

We lichten de resultaten toe van een begeleidingsonderzoek naar het VRAC-project. Daarin werkten acht partners uit vier landen aan een cocreatieve en collaboratieve aanpak van voortijdig schoolverlaten en schoolse vertraging. Daarnaast gaan we dieper in op zes strategieën om bruggen te slaan naar de vrije tijd, op basis van onze analyse van negentien projecten.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met twee projecten die bruggen slaan tussen onderwijs, welzijn en vrije tijd
  • leer je hoe een netwerk komt tot een gedeelde visie, een gecoördineerd aanbod en een co-creatieve aanpak
  • ontdek je zes strategieën die brugfiguren of netwerkmakelaars inzetten om de afstand tussen vraag en aanbod te verkleinen

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers

Daan Wienke

Stichting Ontwikkeling & Implementatie Naschoolse Dagbehandeling