Terug naar het programma
14:05 - 15:05

L2.5 Hoe verbeteren we de prenatale zorg?

Een goede start voor iedereen! Het ouderperspectief in de prenatale zorg

Niet alle pasgeborenen hebben een goede start, bijvoorbeeld wanneer hun ouders in een moeilijke situatie zitten. Ook in Delft wonen relatief veel (aanstaande) ouders die problemen ervaren. In een participatief actieonderzoek leerden we samen met ouders en met partijen uit het sociaal en medisch domein wat goed gaat en wat beter kan in de prenatale zorg. In deze sessie delen we de opgedane inzichten over het perspectief van (aanstaande) ouders aan de hand van interviewfragmenten en beschrijvingen van aanstaande ouders. We vertellen welke acties in Delft zijn ondernomen en uitgeprobeerd om bij het perspectief van ouders aan te sluiten en wat dat heeft opgeleverd.

Tijdens de sessie

  • krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden in de prenatale zorg
  • zie je voorbeelden van hoe ouders praten over onderwerpen als vertrouwen, kwetsbaarheid en continuïteit van hulp en ondersteuning
  • leer je wat de partijen in Delft hebben gedaan om aan te sluiten bij het perspectief van ouders en hoe dit heeft uitgepakt

Het Prenataal Huisbezoek JGZ: vroegtijdig samen sterker

Alle gemeenten moeten sinds 1 juli 2022 een Prenataal Huisbezoek (PHB) door de JGZ aanbieden aan aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. Doel is hen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Het is aan de verloskundige of andere betrokken professionals om kwetsbare situaties te signaleren en ouders te wijzen op het PHB. Met  ouders die hier voor openstaan, brengt een jeugdverpleegkundige wensen, mogelijkheden en behoeften en passende ondersteuning in kaart. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes.

Doe mee aan onze verkenning naar deze samenwerking en ontdek wat al goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Samen met jou kunnen we het verschil maken voor aanstaande ouders.

Tijdens de sessie

  • leer je over het doel, de werkwijze en de opbrengst van het Prenataal Huisbezoek door de JGZ
  • hoor je welke inzichten de verkenningen in 2023 en 2024 hebben opgeleverd
  • ontdek je wat de JGZ kan betekenen voor (aanstaande) ouders en gezinnen in een kwetsbare situatie
  • verkennen we samen hoe we zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken rondom deze gezinnen

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers