Terug naar het programma
14:10 - 15:10

L2.3 Mediawijsheid en digitale opvoeding

Ben ik in beeld? Participatief werken rond mediawijsheid en mediaopvoeding

Hoe lang mag mijn kind per dag achter een beeldscherm?

Hoe leg ik ouders uit dat het niet oké is om op je mobiel te kijken als je je baby voedt?

Hoe blijf ik bij in het omgaan met apps en online registratiesystemen?

We leven in een mediasamenleving. Media hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen. En volwassenen gebruiken volop media, vaak in het bijzijn van kinderen. Dit leidt tot veel vragen van ouders en beroepskrachten over gezond, veilig en kansrijk opgroeien en omgaan met media.

In het participatieproject Ben ik in Beeld? werken onderzoekers (lectoraat Jeugd & Media Hogeschool Windesheim) samen met ouders van jonge kinderen (tot 4 jaar) en beroepskrachten die met ouders en kinderen werken (Icare, de Kraamvogel, Kids First, Kinderwereld) samen aan het (preventief) versterken van elkaars mediawijsheid en mediaopvoedingsvaardigheden.

Tijdens deze sessie:

  • hoor je de stappen die we hebben gezet in dit participatieproject, waarin we werkten volgens Design Thinking
  • krijg je handvatten voor hoe je een moeilijk te bereiken doelgroep kunt betrekken in een participatieproject en hoor je wat hierin juist niet werkt
  • krijg je tools die we participatief ontwikkelden voor het versterken van de mediawijsheid en mediaopvoedvaardigheden van ouders en beroepskrachten

Digitale Balans verbeteren van jongeren

De huidige maatschappij digitaliseert steeds meer. Schermen spelen een prominente rol. Dit daagt iedereen – zeker jongeren – uit een goede balans te vinden in het waarborgen van een gezonde leefstijl. Met én zonder schermen. Deze balans wordt weergegeven in het Digitale Balans model. Wat is digitale balans precies? Hoe vinden jongeren een goede digitale balans? En welke rol spelen ouders, docenten en andere professionals om hen te ondersteunen?

Tijdens de lezing lichten we het Digitale Balans model toe. We koppelen dit aan inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte blikken we kort vooruit op de (mogelijkheden tot) vertaling naar toepassingen voor professionals in de praktijk.

Tijdens deze sessie:

  • leer je meer over het concept digitale balans en het belang hiervan voor jongeren én jezelf
  • maak je kennis met de nuances die vanuit de wetenschap in het onderzoek naar digitale media, opvoeding en ondersteuning toegevoegd worden
  • krijg je inzicht in de manieren waarop ouders, docenten en professionals verschil maken in het verbeteren van de digitale balans van jongeren

Een digitale pedagogie ontwikkelen voor de opvang van jonge kinderen

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van kinderen én van volwassenen. In internationale beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten wordt appèl gedaan op professionals in Early Childhood Education and Care om een rol op te nemen in de digitale educatie van de allerjongsten. Anders bestaat er een risico van ongelijkheid op latere leeftijd. In de traditie van de ‘Controversy Mapping’ onderzochten een team onderzoekers en professionals uit de opvang van kinderen van 0 tot 6 jaar hoe ze zich verhouden tot het thema van digitale media en hoe ze een Digitale Pedagogie kunnen articuleren. Wanneer nemen ze bewuste beslissingen? Waar surfen ze mee op maatschappelijke verwachtingen?

Tijdens deze sessie:

  • presenteren we bevindingen uit het onderzoek
  • vertellen we hoe een groep professionals in de voorschoolse en buitenschoolse opvang tot meer gelaagde en genuanceerde antwoorden komt in de omgang met digitale media en jonge kinderen

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 14:10 - 15:10

Sprekers