Terug naar het programma
14:20 - 15:15

L2.3 Lezing – Voorkom uithuisplaatsing

1. Zo thuis mogelijk opgroeien, wat betekent dat voor jouw werk?

Jeugdigen horen zo ‘thuis mogelijk’ op te groeien, óok jeugdigen met een LVB (licht verstandelijke beperking). Aansluitend op de huidige beweging van de afbouw van residentiële zorg, heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB in samenwerking met de zorgorganisatie Koraal een kleinschalig kwalitatief onderzoek gedaan. Vanuit verschillende invalshoeken (dossieronderzoek; interviews; focusgroep; survey) is gericht gekeken hoe een residentiële opname voorkomen kan worden en wat alternatieven zijn. Met als thema’s: dossier & aanmelding, de probleem- en verklarende analyse, de samenwerking met de ouders en de samenwerking binnen de organisatie.

Tijdens deze lezing…

 • delen we de onderzoeksresultaten en een praktische infographic die het onderzoek hebben opgeleverd: knelpunten die door professionals worden ervaren en aanbevelingen voor praktijk en organisatie. Dat maakt de lezing interessant voor professionals én beleidsmakers.

 

2. Kenmerken van een uithuisplaatsing bij gezinnen met een ondertoezichtstelling

Vanuit de maatschappij is er veel kritiek op uithuisplaatsingen (UHP). Ouders voelen zich niet gehoord door jeugdbescherming, krijgen niet de hulp die ze nodig hebben en er is geen éénduidig besluitvormingsproces tot een UHP. Vanuit de praktijk is er onvoldoende zicht op waarom, wanneer en bij wie een UHP wordt ingezet. Door inzichtelijk te maken wat (gezinnen met) een UHP kenmerkt, kan een deze in de toekomst gerichter worden ingezet. Met behulp van een steekproef bij de gecertificeerde instelling ‘De Jeugd- en Gezinsbeschermers’ zijn dossiers van jeugdigen (0-18 jaar) met een afgesloten OTS onderzocht, mét (n=50) en zonder (n=50) UHP. Expect Jeugd onderzoekt de kind-, ouder-, gezins- en hulpverleningskenmerken van de UHP, zoals (complexe) problematiek binnen het gezin, het aantal doorplaatsingen, thuisplaatsingen, betrokkenheid van het gezin in de besluitvorming en ingezette hulp. De dataverzameling loopt op dit moment.

 

Tijdens deze lezing…

 • presenteren we de eerste uitkomsten van dit onderzoek.
3. Uithuisplaatsing voorkomen met Families First

Families First is bedoeld voor gezinnen in een acute crisissituatie die dusdanig ernstig is dat de uithuisplaatsing van een of meer kinderen in het gezin dreigt. Het doel van Families First is de aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, om een uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. In samenwerking met Praktikon heeft VanMontfoort onderzoek uitgevoerd onder (de ruim 1500) gezinnen die tussen 2014 en 2020 Families First hebben ontvangen. De conclusies:

 • bij 80% van de gezinnen is uithuisplaatsing van het kind voorkomen;
 • de beoogde doelgroep van Families First wordt met 94% goed bereikt;
 • bij de gezinnen wordt gemiddeld aan 8,8 van de 10 kwaliteitsaspecten voldaan: de behandelingsgetrouwheid is 88%;
 • wanneer een traject aan minimaal 6 van de 10 kwaliteitsaspecten voldoet, dan heeft de behandelingsgetrouwheid een significant effect op het voorkomen van uithuisplaatsing.

 

Tijdens deze lezing krijg je meer inzicht…

 • …in de interventie Families First.
 • …in de wijze waarop de crisis wordt voorkomen.
 • …in hoe het onderzoek aantoont dat deze interventie haar doel bereikt.

 

Informatie

 • 22 september 2022
 • 14:20 - 15:15

Sprekers