Terug naar het programma
14:05 - 15:05

L2.2 Aandacht voor motivatie en gedrag op school

Schoolmotivatie in het speciaal onderwijs: een mixed method perspectief

Bestaanszekerheid is voor steeds meer gezinnen een uitdaging. Veel leerlingen in het speciaal onderwijs (cluster 4) komen uit zulke gezinnen. Omdat succes op school kan bijdragen aan hun toekomstige bestaanszekerheid is schoolmotivatie voor hen een belangrijke beschermende factor . Maar het is niet duidelijk hoe het precies gesteld is met de schoolmotivatie in het speciaal onderwijs en wat er aan bijdraagt. Daarom hebben we dat zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht vanuit het perspectief van de zelfdeterminatietheorie. De resultaten geven ook meer inzicht in de schoolmotivatie van leerlingen in het regulier onderwijs die opgroeien in onzekere gezinssituaties.

Tijdens de sessie

  • leer je hoe het gesteld is met de schoolmotivatie van leerlingen binnen het speciaal onderwijs
  • ontdek je wat belangrijk is voor de schoolmotivatie van leerlingen
  • leer je hoe gevoelens van competentie, autonomie en verbondenheid de schoolmotivatie van leerlingen beïnvloeden
  • leer je welke rol je als leerkracht of klasgenoot kunt vervullen in het stimuleren van de schoolmotivatie van leerlingen

Effectieve aanpak van gedragsincidenten op school: SWIS Suite in de praktijk

Om geweldsincidenten op school effectief aan te pakken, kun je SWIS Suite gebruiken voor het registreren en analyseren van die incidenten. Onderzoek op basis van data uit SWIS Suite laat zien in hoeverre leerkrachten adequate en inadequate reacties of consequenties inzetten bij bepaalde typen ongewenst gedrag van leerlingen. Ook is er gekeken naar de reden van het gedrag van de leerling en of de bijbehorende consequentie wel of niet adequaat was. Hierbij werd ook gelet op het verschil in incidenten en aanpak in het regulier onderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs. We geven in deze sessie praktische voorbeelden en casestudies om de toepassing van SWIS Suite te illustreren.

Tijdens de sessie

  • ontdek je hoe SWIS Suite kan bijdragen aan inzicht in ongewenst gedrag op het niveau van leerling, klas en school
  • krijg je inzicht in de relatie tussen gedragsincidenten en het onderwijsniveau (regulier versus speciaal onderwijs)
  • leer je effectief reageren op gedrag met behulp van adequate in inadequate reacties op basis van gedragstype of functies van gedrag

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers