Terug naar het programma
14:05 - 15:05

L2.1 Zicht op de effecten van gemeentelijk jeugdbeleid

Monitoring van het Deltaplan Jeugd Eindhoven

Het Deltaplan Jeugd Eindhoven is een gemeentelijk programma met incidentele middelen om een boost te geven aan bestaande initiatieven voor kinderen en jongeren. Halverwege het programma komt de vraag aan de orde welke initiatieven geborgd kunnen of moeten worden als de tijdelijke middelen stoppen.

Voor deze afweging heeft DSP-groep een monitoring opgezet. De opzet daarvan, met een afwegingskader en businesscases, lichten we toe. Ook bespreken we een businesscase en het viervenstermodel van Adri van Montfoort, een werkvorm om elkaar scherp te houden en verder te brengen. Samen willen we vragen beantwoorden als: ‘Moeten we wel doorgaan met dit initiatief?’, ‘Is het structureel inzetbaar en schaalbaar?’ en ‘Wanneer zijn we tevreden?’.

Tijdens de sessie

  • leer je goed te luisteren als een gezamenlijke afweging moet worden gemaakt rond een dilemma
  • leer je hoe je met incidenteel gefinancierde projecten structurele veranderingen of bewegingen in gang zet
  • ontdek je hoe je planmatig kan komen van idee tot businesscase
  • maak je kennis met datagedreven beleidsvorming binnen de gemeente en integrale afweging. van pilot tot borging

Op naar een soepele overgang vanaf 18 jaar voor jongeren met jeugdhulp

De meeste Oosterhoutse jongeren die jeugdhulp ontvangen, ervaren de overgang naar volwassenheid als ze 18 worden als onrustig en stressvol. Dat blijkt uit onderzoek van GGD West-Brabant. De onderzoeker vertelt hoe zij hun behoeften en knelpunten samen met ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en professionals heeft vertaald naar praktische oplossingen binnen de gemeente. Zo is de ‘Checklist Bijna 18’ ontwikkeld en wordt een screeningsteam opgezet voor jongeren met jeugdhulp die bijna 18 zijn. De beleidsmedewerker van de gemeente Oosterhout vertelt waarom de blauwdruk van de gemeente Breda gebruikt wordt. En de projectleider van het Bredase team deelt haar ervaringen van een jaar werken met deze aanpak.

Tijdens de sessie

  • krijg je een beeld van hoe jongeren in jeugdhulp de overgang naar 18 jaar ervaren en wat de impact kan zijn op een gezin als die overgang niet tijdig goed geregeld wordt
  • leer je hoe je met stakeholders tussentijdse onderzoeksresultaten kunt vertalen naar oplossingen voor de praktijk
  • maak je kennis met mogelijkheden voor de gemeente om de overgang te versoepelen, zoals de ‘Checklist Bijna 18’ en het screeningsteam

Terug naar het overzicht van ronde 2

Informatie

  • 26 september 2024
  • 14:05 - 15:05

Sprekers