Terug naar het programma
13:00 - 14:00

L1.5 Goede manieren om jongeren bij onderzoek te betrekken

Struikelblokken en kwaliteitscriteria voor jongerenparticipatie in onderzoek

Echt samenwerken met jongeren in onderzoek; wie wil dat niet? Maar hoe doe je dat als onderzoeker in de praktijk? In ons door ZonMw gefinancierde Leernetwerk Jongerenparticipatie in Onderzoek werken jongeren en onderzoekers samen aan de kwaliteit, ethiek en praktijk van jongerenparticipatie in onderzoek.

Tijdens deze lezing kijken we eerst naar de historische wortels van jongerenparticipatie in onderzoek. Daarna gaan we in op de ontwikkelde richtlijnen voor het omgaan met struikelblokken die onderzoekers en jongeren vaak in hun samenwerking tegenkomen. We ronden af met een plenaire uitwisseling van lessen en wensen voor de toekomst. Schroom je kritische reflectie niet? Sluit je dan aan bij deze lezing!

Tijdens de sessie

  • krijg je meer inzicht in de aanleiding, struikelblokken en kwaliteitscriteria voor jongerenparticipatie in onderzoek
  • maak je kennis met het Leernetwerk Jongerenparticipatie in Onderzoek en de ontwikkelde kennisproducten, zoals richtlijnen en PARTI-lessen
  • bespreken we samen hoe je praktisch aan de slag kan gaan met deze kennisproducten om échte jongerenparticipatie in onderzoek waar te maken

Hoe kun je (kwetsbare) jongeren beter bereiken en betrekken in onderzoek?

Onze lezing gaat over manieren om (kwetsbare) jongeren beter te bereiken en te betrekken in onderzoek. Tijdens de sessie schetsen we daarvoor uitdagingen, mogelijke oplossingen, kanalen en vormen om (kwetsbare) jongeren te bereiken. Dat doen we vanuit onze eigen ervaring en expertise. Ook laten we je kennismaken met innovatieve vormen om jongeren te betrekken en te bereiken, waaronder een Escape Game en SwipR.

Tijdens de sessie

  • leer je over uitdagingen, mogelijke oplossingen, kanalen en vormen om (kwetsbare) jongeren te bereiken
  • wissel je ervaringen uit en leer je van elkaars perspectieven en expertise
  • krijg je gelegenheid om te netwerken en onderlinge connecties verder op te bouwen
  • ga je aan de slag met het formuleren van een concrete ambitie voor het beter betrekken van (kwetsbare) jongeren

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00