Terug naar het programma
13:00 - 14:00

L1.4 Ondersteuning van kwetsbare ouders en hun baby’s

Shantala Babymassage Individueel, een interventie voor kwetsbare gezinnen

Een aantal jeugdgezondheidszorgorganisaties zet de preventieve interventie Shantala Babymassage Individueel in bij ouders met een baby wanneer het risico bestaat op hechtingsproblematiek door problemen of stress die zij ervaren in het ouderschap. Deze interventie combineert babymassage en opvoedondersteuning in drie huisbezoeken door gecertificeerde jeugdverpleegkundigen. Het doel is de sensitiviteit van de ouder te vergroten, stress te verminderen en het zelfvertrouwen te versterken, en zo een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind te bevorderen. De interventie is veelbelovend als laagdrempelige ondersteuning in de eerste duizend dagen, makkelijk toepasbaar en geschikt voor een brede doelgroep, en ‘theoretisch goed onderbouwd’ volgens de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Wij presenteren de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en het proces van deze interventie.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met de preventieve interventie Shantala Babymassage Individueel voor de JGZ
  • hoor je meer over ons onderzoek
  • krijg je de resultaten van de effect- en de procesevaluatie van de interventie

Empowerende moeder-baby groepen ‘Cuddle & Care’

Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder kans om psychisch en lichamelijk gezond te blijven. Als ouders sensitief zijn voor de behoeften van hun kinderen, is dat gunstig voor de ontwikkeling van kinderen. Maar door alle (financiële) stress is dat vaak moeilijk. En door schaamte of wantrouwen zoeken ze niet graag hulp. Daardoor bereiken veel ouderschapsinterventies deze ouders  nauwelijks. Omdat groepsinterventies efficiënt en empowerend zijn, onderzoeken wij de mogelijkheden daarvan voor kwetsbare ouders met een baby. Hiervoor doen we literatuuronderzoek én evalueren we de veelbelovende nieuwe Nederlandse interventie Cuddle&Care. Dat is een combinatie van een laagdrempelige ‘social work’-praktijkinterventie, stressvermindering en elementen uit de Infant Mental Health-benadering. In deze sessie presenteren we de eerste onderzoeksresultaten.

Tijdens de sessie

  • doe je inspiratie op voor groepsgewijs werken
  • leer je wat in de praktijk wel en niet werkt om kwetsbare (aanstaande) ouders te bereiken en betrekken
  • ontdek je wat honderd moeders per jaar bereiken in de Arnhemse moedergroep
  • hoor je de eerste resultaten van ons onderzoek

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00

Sprekers

Lovijah Veldt

Stichting JAM Arnhem, vrouwenorganisatie met expertise op moederschap