Terug naar het programma
13:00 - 14:00

L1.3 Ondersteuning van gezinnen met multiproblematiek

Veerkracht in gezinnen met multiproblematiek

Gezinnen met stapelende en complexe problematiek zijn eigenlijk heel veerkrachtig. Hun veerkracht wordt vooral op de proef gesteld door de frustratie, stress en tijd die gepaard gaat met overleven in een woud van hulp, voorzieningen en regels. Daardoor komen ze niet toe aan leven, bijvoorbeeld aan opvoeden en samen leuke dingen doen. Bestaanszekerheid op het gebied van opleiding, werk, inkomen en wonen blijkt een van de belangrijkste ‘knoppen’ om aan te draaien. Maar hoe dan? Ook blijkt de aanwezigheid en betrokkenheid van beide ouders van belang.

We vertellen en discussiëren hier graag met je over naar aanleiding van het Zonmw-project Preventie omarmen vanuit een complexiteitsperspectief: veerkracht in gezinnen met complexe problematiek.

Tijdens de sessie

  • leer je over ‘family resilience’
  • leer je over complexiteit en een ‘ecosysteem benadering’
  • betrekken we je in onze zoektocht naar aangrijpingspunten voor pre- en interventie

Plusvoorzieningen in de Amsterdamse kinderopvang

In de gemeente Amsterdam is een aantal jaren geleden de zogenoemde plusopvang in het leven geroepen: naast reguliere kinderopvang en voorscholen een extra aanbod voor jonge kinderen met een specifieke zorgbehoefte en veelal ingewikkelde thuissituaties waarin sprake is van multiproblematiek. In eerste instantie bestond dat extra aanbod uit +groepen. Later is het uitgebreid met ++ groepen die een tijdelijke opzet hebben en bedoeld zijn voor kinderen die in Amsterdam op een wachtlijst staan voor specialistische jeugdhulp.

In de eerste helft van 2024 hebben we in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzocht of de plusvoorzieningen een goed antwoord zijn op de zorgvraag van de kinderen. Daarnaast hebben we gekeken of die zorgvraag de laatste jaren is  veranderd. Onze lezing gaat over de uitvoering en de uitkomsten van het onderzoek.

Tijdens de sessie

  • krijg je zicht op de kenmerken van de kinderen in de plusgroepen en welke competenties dat van professionals vraagt
  • hoor je hoe Amsterdam beleid maakt voor de groeiende zorgvraag bij jonge kinderen
  • bespreken we of plusgroepen het juiste antwoord zijn op de behoeften van jonge kinderen met een zorgvraag

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00

Sprekers