Terug naar het programma
13:00 - 14:00

L1.2 De gevolgen van opgroeien met geldproblemen en armoede

De invloed van moeite met rondkomen thuis op de gezondheid van jongeren

Voor het maken van goed gezondheidsbeleid is informatie nodig over hoe het is gesteld met de gezondheid. Met de Gezondheidsmonitor Jeugd (GM Jeugd) verzamelen alle GGD’en en het RIVM via vragenlijsten gegevens over gezondheid, leefstijl en welzijn van middelbare scholieren in Nederland.

Tijdens deze sessie blikken we terug op het rapport ‘Jong en (on)gezond: inzicht in gezondheid van middelbare scholieren tijdens corona’. We schreven dat op basis van de Corona GM Jeugd 2021, waarin we vijf gezondheidsgroepen identificeerden. Moeite met rondkomen bleek een belangrijke voorspeller voor een minder goede gezondheid te zijn. Op basis van de nieuwste resultaten uit de GM Jeugd 2023 presenteren we de uitkomsten van de Factsheet ‘Moeite met rondkomen in relatie tot gezondheid onder middelbare scholieren’. Over de impact van moeite met rondkomen thuis op hun gezondheid en subgroepen waarin dat meer speelt.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met de Gezondheidsmonitor Jeugd
  • ontdek je welke middelbare scholieren vaker moeite met rondkomen ervaren thuis
  • ontdek je welke factoren samenhangen met het ervaren van moeite met rondkomen thuis

Omgaan met kinderarmoede

Eén op de elf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Zij ervaren stress, minder steun van hun ouders en meer uitsluiting. Dit belemmert hen in hun ontwikkeling en toekomstperspectief. Veel professionals krijgen met kinderarmoede te maken en kunnen een belangrijke rol spelen in de bestrijding ervan. Daarom hebben de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Rotterdam samen met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers drie handreikingen ontwikkeld: voor onderwijs, sociaal domein en jeugdgezondheidszorg. Daarin staan concrete adviezen voor het Signaleren van armoede en het Ondersteunen en Stimuleren van gezinnen (SOS bij kinderarmoede). De lezing gaat over de gevolgen van armoede en over manieren om gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren.

Tijdens de sessie

  • leer je de signalen herkennen en hoe je armoede bespreekbaar kunt maken met kinderen en ouders
  • krijg je kennis over de gevolgen van opgroeien in armoede bij kinderen
  • ontdek je wat je als professional binnen jouw organisatie kan doen voor kinderen die in armoede opgroeien
  • hoor je welke rol een brugfunctionaris kan spelen voor gezinnen in armoede

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00

Sprekers