Terug naar het programma
13:00 - 14:00

L1.1 Hulpmiddelen voor het peilen van het welzijn van ouders

Huilende baby’s, huilende ouders: validatie van een nieuwe screeningstool

Stel je voor dat je met vier vragen ouders kunt herkennen die worstelen met het huilen van hun baby en die meer stress, angst en depressieve klachten ervaren. Hierdoor zou je al vroeg met ouders in gesprek kunnen gaan over hun welzijn, kunnen aansluiten bij hun behoeften en van meerwaarde kunnen zijn voor het jonge gezin. Met de Infant Crying and Parent-Well-Being (ICPW) tool kun je op een simpele en effectieve manier de impact van het huilen op ouders evalueren. Zowel moeders als vaders met een positieve ICPW-uitkomst ervaren significant meer stress, angst en depressie en minder balans in het ouderschap dan ouders met een negatieve ICPW.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met de ICPW tool
  • leer je meer over het beperkte nut van de duur van het huilen als enige criterium voor het bepalen of ouders moeite hebben met het huilen van hun baby
  • ontdek je dat je met de ICPW-tool ook een postpartumdepressie kunt voorspellen
  • leer je dat het huilen van baby’s het hele eerste jaar een probleem is voor ouders, en niet alleen de eerste vijf maanden

Draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders

Professionals maken vaak een inschatting van de draagkracht en draaglast van ouders, maar hoe kijken ouders daar zelf tegenaan? Voor het meten van de draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders hebben wij een ‘parent reported outcome measurement’ ontwikkeld en getest in de preventieve jeugdgezondheidszorg. Dat nieuwe instrument kreeg de naam Balansmeter.
Samen met ouders met verschillende achtergronden hebben we vijf thema’s gekozen: ervaring met ouderschap, ondersteuning, overeenstemming met partner, complicerende gezinsfactoren en aanpassingsvermogen. Het invullen van de acht vragen hierover kost ouders twee minuten.

De Balansmeter blijkt een valide instrument te zijn met een goede interne consistentie, een duidelijk onderscheidend vermogen en significante overeenkomsten tussen de zorgen en zorgbehoefte van de ouders, de risico’s voor het kind en de draagkracht en draaglast van ouders.

Tijdens de sessie

  • maak je kennis met de Balansmeter
  • krijg je inzicht in de psychometrische eigenschappen van de Balansmeter
  • ontdek je de mogelijke toepassingen van de Balansmeter in onderzoek en praktijk

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00

Sprekers

Karola de Graaf

AIOS kinderarts; St. Antonius ziekenhuis Utrecht; BIG geregistreerd