Terug naar het programma
10:55 - 11:45

Keynote Femke Kaulingfreks

In haar keynote vertelt Femke waarom zij denkt dat we beter kunnen spreken van een veerkrachtige generatie dan van een verloren generatie, ondanks de grote, eigentijdse uitdagingen waar de jeugd mee te maken heeft. Hoe kunnen opvoeders en pedagogisch professionals samen bijdragen aan een rijke opgroeicontext waarin jongeren zich veerkrachtig kunnen ontwikkelen? En wat kunnen beleidsmakers doen om hier de juiste randvoorwaarden voor te scheppen? Aan de hand van verschillende wijkgerichte voorbeelden neemt Femke je mee in een duiding van het begrip veerkracht en de rol die veerkracht speelt in de sociale identiteitsvorming van jongeren.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 10:55 - 11:45

Sprekers