Terug naar het programma
10:00 - 10:40

Keynote Esther Rozendaal

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waar digitale media een belangrijk deel uitmaken van hun dagelijks leven. Digitale media bieden kinderen en jongeren belangrijke kansen op het gebied van entertainment, educatie, communicatie en identiteitsontwikkeling, maar brengt ook risico’s met zich mee voor bijvoorbeeld hun welzijn en veiligheid. In haar lezing vertelt Esther wat er volgens haar nodig is om kinderen en jongeren te empoweren optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale media bieden, en zich tegelijkertijd te wapenen tegen de risico’s ervan. Ook legt zij uit waarom zij het belangrijk vindt kinderen en jongeren actief te betrekken als co-onderzoekers. Door met kinderen en jongeren samen te onderzoeken hoe digitale media hun leven beïnvloeden, welke kansen en uitdagingen zij ervaren, en wat zij nodig hebben om online mediawijs te zijn, ontstaan inzichten die leerkrachten en andere opvoeders kunnen gebruiken hun media-educatie beter aan te laten sluit bij hun leefwereld en behoeften.

Informatie

  • 21 september 2023
  • 10:00 - 10:40

Sprekers