Terug naar het programma
09:00 - 17:00

P06 Integraal gezinsgericht werken: niet eenvoudig, wel noodzakelijk

Ruim één op de tien ouders heeft te maken met een stapeling van zorgen of problemen op minstens drie levensdomeinen. Dat maakt domeinoverstijgende samenwerking noodzakelijk. Met deze posterpresentatie vertellen wij je wat wel en niet werkt bij domeinoverstijgende samenwerking in de jeugdhulpverlening. We belichten Beter Thuis en Gezin in Beeld, praktijkvoorbeelden waarin hulpverleners vanuit een verschillende achtergrond, organisatie en expertise de ondersteuningsbehoeften van gezinnen in kaart brengen. Beter Thuis levert integrale specialistische gezinshulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. In Gezin in Beeld werken volwassen-ggz en jeugdhulp samen aan een gezinsgerichte intake binnen een Infant Mental Health (IMH)-team.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:00 - 17:00

Sprekers

Janneke Posthumus

Klinisch psycholoog; Youz, onderdeel van Parnassia Groep; BIG geregistreerd