Terug naar het programma
15:40 - 16:40

L3.5 Gezond opgroeien

Gebruik van de methode Positieve Gezondheid in het Voortgezet Onderwijs

Bij het 2e GGD HvB contactmoment in de 4e klas van het Voorgezet Onderwijs (VO) heeft JGZ de werkwijze Positieve Gezondheid ingevoerd. Deze werkwijze geeft, naast traditionele gezondheidsthema’s, meer aandacht aan sociaal-emotionele aspecten van gezondheid. Jongeren vullen online een vragenlijst in gericht op 6 domeine, zoals gevoelens en gedachten, zingeving en kwaliteit van leven. De antwoorden visualiseren zich in een spinnenweb. Het doel van de methode Positieve Gezondheid is om jongeren inzicht te geven in hun eigen (sociaal-emotionele) gezondheid en aan te zetten tot zelfreflectie en gedragsverandering.

Een pilot van GGD HvB in het najaar van 2022 laat zien:

 • wat de ervaringen van jongeren zijn met deze werkwijze
 • in hoeverre de methode aanzet tot actie bij jongeren, zoals bijvoorbeeld vaker gaan sporten.

Tijdens deze sessie:

 • laten we je je de methode Positieve Gezondheid zien
 • presenteren we de uitkomsten van de pilot
 • leer je hoe jongeren de methode Positieve Gezondheid ervaren

Kind naar Gezonder Gewicht: geschiedenis, ontwikkeling en implementatie

We lichten de geschiedenis en ontwikkeling uit van de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Ook gaan we in op de eerste inzichten in de implementatie van deze aanpak vanuit wetenschappelijk onderzoek dat Care for Obesity, Vrije Universiteit deed binnen vier thema’s:

 • aanpak Kind naar Gezonder Gewicht
 • gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven
 • vaststellen wat er speelt bij kind en gezin
 • praten over gewicht met kinderen en ouders

De sessie is een voorbeeld van een multidisciplinaire samenwerking rondom de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Waarin de Jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol speelt. Het is ook een voorbeeld van de vertaling van onderzoek in Jeugd naar producten voor beleid en praktijk.

Tijdens deze sessie:

 • leer je over de geschiedenis en ontwikkeling van de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en de eerste inzichten in de implementatie van deze aanpak
 • maak je kennis met de multidisciplinaire samenwerking rondom de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas
 • maak je kennis met het verbinden van wetenschap, beleid en praktijk rondom Jeugd

Reductie van chronische stress bij jongeren in kwetsbare omstandigheden met een wijkgericht programma

Tijdens de extra gevoelige ontwikkelingsperiode van de adolescentie kan chronische stress grote psychische en lichamelijke gevolgen hebben, maar is schade hierdoor juist ook te voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat een preventieve geintegreerde aanpak een bijdrage kan leveren aan de reductie van chronische stress bij jongeren in kwetsbare omstandigheden. ‘Grote Broer, Grote Zus’ (GBGZ) is een preventief wijkprogramma uitgevoerd in lage SES-wijken, ontwikkeld met een diverse groep jongeren die weinig aansluiting meer vinden met de maatschappij. Deze verkennende studie onderzoekt veranderingen die optreden bij jongeren tijdens deelname aan de interventie GBGZ in termen van (early life) stress en subjectief psychisch welbevinden. We presenteren de voorlopige resultaten van T0 (en deels T1) , zowel de labresultaten van cortisol- en cortisonlevels als vragenlijstresultaten over ervaren stress en welbevinden.

Tijdens deze sessie:

 • krijg je inzicht in (veranderingen in) ervaren (early life) stress, de haarcortisol- en cortisonspiegels, subjectief psychologisch welzijn van een groep jongeren van gemengde afkomst
 • leer je over de toepasbaarheid van nieuwe bio-psycho-sociale uitkomstmaten voor domeinoverstijgende preventieve programma’s voor jongeren in kwetsbare omstandigheden

 

Informatie

 • 21 september 2023
 • 15:40 - 16:40

Sprekers