Terug naar het programma
09:00 - 17:00

P13 Gezinstypen op basis van gedragsproblemen en opvoedstress

Hoewel er steeds meer empirisch bewijs is dat jeugdzorginterventies voor gezinnen helpen, is er nog weinig bekend hoe ze werken voor verschillende typen gezinnen. Om daar meer zicht op te krijgen hebben we vragenlijstgegevens van meer dan duizend gezinnen met jeugdigen tussen 0 en 18 jaar geanalyseerd uit de Lerende Databank Jeugd. Deze gezinnen hadden allemaal een systeemgerichte ambulante behandeling achter de rug. Met latente profielanalyses konden we verschillende typen gezinnen onderscheiden op basis van opgroeiproblemen van de kinderen en opvoedingsbelasting bij de ouders. Vervolgens hebben we de behandeleffecten voor deze typen gezinnen in kaart gebracht. In de workshop presenteren we de resultaten van dit onderzoek en gaan we na wat die betekenen voor het evalueren van behandeleffecten.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:00 - 17:00

Sprekers