Terug naar het programma
15:40 - 16:40

L3.4 Effectiviteit jeugdhulp

Helpt MDFT bij schoolweigering?

Is het mogelijk een interventie toe te passen op problematiek waar de interventie oorspronkelijk niet voor bedoeld was? In 2021 kreeg Jacolien Kaljouw de kans om de toepassing van MDFT bij schoolweigering te onderzoeken. MDFT is een evidence-based interventie voor jongeren met delinquent gedrag en ernstige gedragsproblemen. Maar ook veel jongeren met schoolproblematiek worden aangemeld omdat MDFT ook effect heeft op spijbelen in combinatie met middelengebruik. De toepassing bij jongeren met schoolweigering was echter nog niet eerder onderzocht. Tijdens deze presentatie deelt Jacolien de uitkomsten van dit onderzoek. Wat is het verschil tussen spijbelen en schoolweigering? Wat zijn de kansen én de beperkingen van gezinsbehandeling? Wat is naast MDFT noodzakelijk? De verhalen van de ouders en jongeren die meededen verdienen het om gedeeld te worden!

Tijdens deze sessie:

  • leer je het verschil tussen spijbelen en schoolweigering
  • ontdek je het belang van vroegtijdig interveniëren bij schoolweigering

Kwetsbare meisjes niet langer achter gesloten deuren

‘De best passende zorg geven aan kwetsbare jongeren’ is een leus die in de jeugdhulp veel wordt uitgesproken. Er is een groep bij wie dat niet (altijd) voldoende lukt: meisjes van 12 tot 18 jaar die al op jonge leeftijd te maken hebben gehad met geweld, verwaarlozing of misbruik door mensen die zij vertrouwden (hechtingsfiguren). En als gevolg daarvan ernstige hechtingsproblematiek ontwikkelden. Fier, Levvel en Sterk Huis rondden onlangs een project af waarin we een alternatief ontwikkelden voor door- en gesloten plaatsingen van deze kwetsbare meisjes. Het betrof 17 casestudies en een consultatietafel voor complexe cases. Onderzoeksvragen waren: Wat ging er mis in een open setting? Wat is er nodig om meisjes niet meer door te plaatsen? Hoe herkennen we deze meisjes op jongere leeftijd (eerder dus)?

In de lezing geven we aan wat de meisjes, hun ouders en de hulpverleners zeiden nodig te hebben om beter van de hulp te kunnen profiteren en hoe we deze meisjes eerder kunnen herkennen.

Tijdens de sessie

  • leer je over de situatie waarin meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting of seksueel geweld zijn
  • maak je kennis met wat de meisjes zelf aangeven wat zou kunnen werken in de opvang en hulp
  • ontdek je hoe we deze meisjes al op jonge leeftijd (eerder dus) kunnen herkennen

Preventie & sociale weerbaarheid: de impact Halt voorlichtingen op scholen

Wat is de impact van een voorlichting op school? Stichting Halt verzorgt jaarlijks voor ruim 200.000 leerlingen voorlichtingen op het PO, VO en SO en MBO. Dit betreft voorlichtingen die de leefwereld van jongeren raken en als doel hebben sociale weerbaarheid van jongeren te versterken. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingen over ondermijning, groepsdruk en gedrag online. Maar in hoeverre worden de lesdoelen behaald in de praktijk? Is meer kennis opgedaan over mogelijke handelingsperspectieven en zijn bijvoorbeeld zorgelijke signalen beter in beeld gekomen (en opgepakt) na een voorlichting? Dergelijke vragen zijn belangrijk omdat het antwoord daarop inzicht biedt in de daadwerkelijke impact en de kansen om de impact te vergroten. Om deze reden is in februari – juni 2023 een evaluatie uitgevoerd door Stichting Halt in samenwerking met de DSP groep en het Lectoraat Voorkomen Probleemgedrag (HvA). We delen in deze lezing de uitkomsten van deze evaluatie.

Tijdens deze sessie:

  • delen we de uitkomsten van een evaluatie van Halt voorlichtingen op scholen
  • staan we stil bij vragen als: Wat voor impact hebben voorlichtingen op scholen? Wat betekenen de evaluatie uitkomsten voor een preventiegericht handelingsperspectief binnen het onderwijswerkveld? Met deelnemers gaan we graag in gesprek over hoe de impact van voorlichtingen verder kan worden vergroot.

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 15:40 - 16:40

Sprekers