Terug naar het programma
09:00 - 17:00

P04 De Verklarende Analyse om te reflecteren op uitvoering en implementatie

De Verklarende Analyse (VA) wordt binnen de jeugdhulp momenteel beschouwd als een veelbelovende aanpak voor belangrijke thema’s, zoals het inzetten van de best passende hulp en gelijkwaardig samenwerken. Een VA zou houvast, (h)erkenning en inzicht geven, perspectief creëren en bij zowel gezinsleden als professionals zorgen voor draagvlak en motivatie voor de gekozen aanpak.

In de praktijk zijn er nog veel vragen over de VA. Bijvoorbeeld, waar moet een ‘goede’ VA concreet aan voldoen? Wat vraagt deze manier van werken van professionals en organisaties? Daarom doen we onderzoek naar de uitvoering en opbrengsten van de VA en de randvoorwaarden voor het maken van een ‘goede’ VA. Aan de hand van onze poster vertellen we wat we al weten en wat dat concreet betekent voor de praktijk.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:00 - 17:00

Sprekers